Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Mercado: Stor værdi i kommunalt samarbejder med private

SVAR:

Børne- og socialministeren svarer Orla Hav (S), at ministeren ser en stor værdi i kommunalt samarbejder med private. Sørger vi for at stille de rigtige krav, kan private spille en positiv rolle i udviklingen af offentlige indsatser, så vi skaber mest muligt værdi for borgerne.

Mercado: Behov for sproglig modernisering af betegnelser om transkønnede

SVAR:

Børne- og socialministeren svarer Flemming Møller Mortensen (S), at der er et behov for en sproglig modernisering af navneloven. Regeringen har i 2017 nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe for LGBTI-indsatsen, der vil gennemgå lovgivningen på tværs af ressortområder med henblik på at vurdere, om der er behov for justeringer af eksisterende lovgivning eller ny lovgivning.

Riisager ærgrer sig over hijab-klædt kvinde i VUC-kampagne

SVAR:

VUC Lyngby havnede for nylig i en heftigt offentlig debat på grund af en kampagne for skolen, der indeholder et billede af en hijab-klædt dansk konvertit. Debatten fik Dansk Folkepartis Kenneth Kristensen Berth til at stille et §20-spørgsmål til undervisningsminister Merete Riisager (LA), hvori han beder ministeren forholde sig til kampagnen og den hijab-klædte kvinde. I svaret udtrykker ministeren ærgrelse over, at der er blevet en sag ud af kampagnen. Du kan læse hele svaret her.