Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Krag: Vi vil undersøge kommunernes brug af seler over for borgere med demens

SVAR:

DEMENS: Social- og indenrigsministeren svarer Susanne Zimmer (ALT), at eftersom flere kommuner ikke følger reglerne for anvendelse af stofseler, har ministeriet igangsat en undersøgelse af kommunernes brug af stofseler over for borgere med demens. Der vil blive indhentet erfaringer fra de kommuner, der har afskaffet stofseler.

Krag: For at hjælpe voldsudsatte skal vi styrke den ambulante behandling

SVAR:

KRISECENTRE: Social- og indenrigsministeren svarer Sikandar Siddique (ALT), at regeringen i sit forslag til finansloven 2020 har foreslået at styrke den ambulante behandling for voldsudsatte, så voldsudsatte kan få hjælp uden at de nødvendigvis behøver at tage ophold på et krisecenter.