Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Astrid Krag: Vi skal se på, om kommunerne har de rigtige redskaber

SVAR:

HJEMLØSHED: Social- og indenrigsministeren svarer Liselott Blixt (DF), at hjemløshed blandt unge er et stigende problem. Kommunerne skal afhjælpe og forebygge hjemløshed, men ministeren vil sammen med boligministeren undersøge, om kommunerne har de rette redskaber til at håndtere udfordringerne. 

Mercado: Stor værdi i kommunalt samarbejder med private

SVAR:

Børne- og socialministeren svarer Orla Hav (S), at ministeren ser en stor værdi i kommunalt samarbejder med private. Sørger vi for at stille de rigtige krav, kan private spille en positiv rolle i udviklingen af offentlige indsatser, så vi skaber mest muligt værdi for borgerne.

Mercado: Behov for sproglig modernisering af betegnelser om transkønnede

SVAR:

Børne- og socialministeren svarer Flemming Møller Mortensen (S), at der er et behov for en sproglig modernisering af navneloven. Regeringen har i 2017 nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe for LGBTI-indsatsen, der vil gennemgå lovgivningen på tværs af ressortområder med henblik på at vurdere, om der er behov for justeringer af eksisterende lovgivning eller ny lovgivning.