Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Trane Nørby: Vi har sikret et økonomisk løft af psykiatrien

SVAR:

HJÆLP: Sundhedsministeren svarer Liselott Blixt (DF), at regeringen vil mindske antallet af mennesker med psykiske lidelser, der forsøger eller gennemfører selvmord. Det er et fokuspunkt i regeringens handlingsplan for psykiatrien, og der er afsat støtte til flere initiativer, der hjælper mennesker i krise. 

Mercado: Vi rådgiver og tilbyder psykologhjælp til prostituerede

SVAR:

PROSTITUTION: Børne- og socialministeren svarer Trine Torp (SF), at Socialstyrelsens Kompetencecenter Prostitution rådgiver og tilbyder psykologhjælp til voldsramte prostituerede. Desuden tilbyder Kfuk væresteder for prostituerede og misbrugere i flere af landets store byer. 

Mercado: Ankestyrelsen har fået en merbevilling til at nedbringe sagsbehandlingstiden

SVAR:

SAGSBEHANDLING: Børne- og socialministeren svarer Peder Hvelplund (EL), at Psykolognævnets sekretariat er placeret i Ankestyrelsen, som i 2019 har fået en merbevilling på 35 millioner kroner til at nedbringe sagsbehandlingstiden. Derudover er det oplyst, at det kan det være en udfordring at afholde det nødvendige antal nævnsmøder.