Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Hummelgaard: Vi vil blandt andet fremlægge et forslag om ret til tidlig pension

SVAR:

TILTAG: Beskæftigelsesministeren svarer Torsten Gejl (ALT), at fokus skal være på, hvordan man løfter borgere ind på arbejdsmarkedet. Derfor skal der arbejdes på, at ledige og beskæftigede får de nødvendige kompetencer, som vil blive efterspurgt i fremtiden, arbejdsmiljøloven skal ændres, og regeringen vil fremlægge et forslag om ret til tidlig pension rettet mod nedslidte lønmodtagere.

Mette Frederiksen: Udredningen skal give et oplyst grundlag om børnenes livsforhold

SVAR:

UNDSKYLDNING: Statsministeren svarer Aaja Chemnitz Larsen (IA), at regeringen efter aftale med Kim Kielsen vil afvente den historiske udredning om børnehjemsbørnenes forhold, hvorefter hun vil give de tidligere børnehjemsbørn en undskyldning. Udredningen skal munde ud i oplysning om børnenes livsforhold og personlige konsekvenser.

Mercado: Kommunen kan yde økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren

SVAR:

MISTRIVSEL: Børne- og socialministeren svarer Johanne Schmidt-Nielsen (EL), at lovgivningen på det sociale område sikrer tidlige, forebyggende indsatser som rådgivning og familierettede indsatser til de børn og unge, som har et særligt støttebehov. Kommunen kan desuden yde økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, hvis det har betydning for barnets trivsel.