Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Mercado: Vi rådgiver og tilbyder psykologhjælp til prostituerede

SVAR:

PROSTITUTION: Børne- og socialministeren svarer Trine Torp (SF), at Socialstyrelsens Kompetencecenter Prostitution rådgiver og tilbyder psykologhjælp til voldsramte prostituerede. Desuden tilbyder Kfuk væresteder for prostituerede og misbrugere i flere af landets store byer. 

Mercado: Ankestyrelsen har fået en merbevilling til at nedbringe sagsbehandlingstiden

SVAR:

SAGSBEHANDLING: Børne- og socialministeren svarer Peder Hvelplund (EL), at Psykolognævnets sekretariat er placeret i Ankestyrelsen, som i 2019 har fået en merbevilling på 35 millioner kroner til at nedbringe sagsbehandlingstiden. Derudover er det oplyst, at det kan det være en udfordring at afholde det nødvendige antal nævnsmøder.

Mercado: Det er ikke muligt at tildele hjælp, der ikke kompenserer for et aktuelt hjælpebehov

SVAR:

BPA-ORDNING: Børne- og socialministeren svarer sit udvalg, at hjælpen udmåles på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkeltes behov, og at det derfor ikke er muligt at tildele hjælp efter serviceloven, der ikke kompenserer for et aktuelt hjælpebehov. Kommunalbestyrelsen skal løbende følge op på sagerne og sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål. 

Mercado: Sådan har vi arbejdet med FN's verdensmål

SVAR:

VERDENSMÅL: Børne- og socialministeren oplyser sit udvalg om ministeriets arbejde med FN's verdensmål. Hun oplyser, at Danmark er i front i forhold til at realisere flere af verdensmålene.