Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Krag: Det tværgående samarbejde om en styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønland er ikke blevet væsentligt forsinket af corona

SVAR:

ANBEFALINGER: Social- og indenrigsministeren svarer Aaja Chemnitz Larsen (IA), at det grønlandsk-danske tværgående arbejde om en styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønland forløber planmæssigt og uden væsentlige forsinkelser som følge af covid-19. Dog har planlagte besøg i grønlandske kommuner været aflyst som følge af rejserestriktioner.

Krag: Fra 16. maj skal møder om anbringelser af børn igen afvikles ved fysisk fremmøde

SVAR:

CORONA: Social- og indenrigsministeren svarer Hans Andersen (V), at det hidtil har været muligt for Ankestyrelsen at afholde møder om anbringelser af børn over video eller telefon grundet den ekstraordinære situation, som covid-19 har medført. Fra 16. maj skal disse møder igen afvikles ved fysisk fremmøde, og det er ikke længere tilladt at afholde møderne som video- eller telefonmøde.

Tesfaye: Sundhedsstyrelsens informationsmateriale om covid-19 er blandt andet oversat til urdu, polsk og tigrina

SVAR:

CORONA: Udlændinge- og integrationsministeren svarer Rosa Lund (EL), at Sundhedsstyrelsens informationsmateriale om covid-19 er blevet oversat til arabisk, persisk (inkl. dari), polsk, somalisk, tyrkisk, kurdisk, urdu og tigrigna. De første oversættelser blev offentliggjort 27. marts, og hjemmesiden er efterfølgende blevet opdateret, i takt med at nye oversættelser blev færdiggjort.

Krag: Vi anvender 10 mio. kr. fra puljen til at støtte mennesker med et synshandicap i lyset af covid-19

SVAR:

PULJE: Social- og indenrigsministeren svarer Karina Adsbøl (DF), at der er bred enighed om at omprioritere 10 millioner kroner fra puljen Forsøg med ledsageordning for ældre synshandicappede. De 10 millioner kroner bliver i stedet tilbudt til særlig støttte til mennesker med et synshandicap i lyset af covid-19. Der er cirka 70 millioner kroner i 2019-2022 tilbage i puljen. 

Hummelgaard: Færre vil kunne leve op til 225-timersreglen på grund af coronakrisen, men det er ikke muligt at præcisere, hvor mange det drejer sig om

SVAR:

CORONA: Beskæftigelsesministeren svarer Hans Andersen (V), at coronakrisen medfører, at færre vil kunne leve op til kravet om 225-timersreglen. Det er dog ikke muligt at præcisere det forventede omfang af personer, der berøres af krisen, da det afhænger af flere faktorer, såsom antal optjente arbejdstimer inden krisen.