Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Mercado: Det er ikke muligt at tildele hjælp, der ikke kompenserer for et aktuelt hjælpebehov

SVAR:

BPA-ORDNING: Børne- og socialministeren svarer sit udvalg, at hjælpen udmåles på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkeltes behov, og at det derfor ikke er muligt at tildele hjælp efter serviceloven, der ikke kompenserer for et aktuelt hjælpebehov. Kommunalbestyrelsen skal løbende følge op på sagerne og sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål. 

Mercado: Sådan har vi arbejdet med FN's verdensmål

SVAR:

VERDENSMÅL: Børne- og socialministeren oplyser sit udvalg om ministeriets arbejde med FN's verdensmål. Hun oplyser, at Danmark er i front i forhold til at realisere flere af verdensmålene. 

Trane Nørby: Journalteksten kan omfattes af indberetningspligten

SVAR:

JOURNAL: Sundhedsministeren oplyser til Peder Hvelplund (EL), at journalteksten, herunder journaler fra psykiatrien, kan omfattes af indberetningspligten. Det understreges dog, at det kun er gældende, hvis oplysningerne er relevante for det samlede patientforløb.

Mercado: Der er ikke anledning til at indhente en redegørelse

SVAR:

SJÆLSMARK: Børne- og socialministeren oplyser til Søren Søndergaard (EL), at der er behov for et tydeligere hjemmelsgrundlag for tvangsfjernelsen af tre børn på Sjælsmark. Hun oplyser dog, at det ikke er en anledning til at indhente en redegørelse for omstændighederne i de konkrete sager.