Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Hummelgaard: Det vil ikke være i strid med Danmarks EU-retlige forpligtelser at fordele de 48 ugers ret til barselsdagpenge lige

SVAR:

BARSEL: Beskæftigelsesministeren svarer Astrid Carøe (SF), at det ikke vil være i strid med Danmarks EU-retlige forpligtelser at fordele de 48 ugers ret til barselsdagpenge med 26 uger til hver forælder, men at det vil opleves som om at længden af perioden forkortes. Derfor er det ikke en god og hensigtsmæssig løsning for børn eller for deres familier.