Annoncørbetalt indhold

Transatlantisk samarbejde i Arktis vigtigere end nogensinde

Arktis er en region, som på grund af klimaforandringerne står over for enorme udfordringer. Opvarmningen af klimaet over de seneste 40 år er gået mere end dobbelt så hurtigt i Arktis i forhold til gennemsnittet i verden. Nu, hvor verdens blik rettes mod nord, er det altafgørende, at vi i Norden gør en aktiv indsats for at styrke det internationale samarbejde i regionen og sørger for, at debatten også kommer til at inkludere den oprindelige befolknings behov og løsninger. Vores naboer mod vest er naturlige samarbejdspartnere i forhold til at nå disse mål.

Foto: Nordisk Ministerråd
Af Oddný G. Harðardóttir, vicepræsident, Nordisk Råd

Det internationale samarbejde i Arktisk Råd er blevet mærkbart sværere efter Ruslands invasion af Ukraine. Internationalt samarbejde er nødvendigt for at håndtere de komplekse udfordringer i Arktis på en effektiv måde. De nordiske lande, Canada og USA har fælles interesser og et fælles ansvar for regionen. Gennem samarbejde kan vi styrke den videnskabelige forskning, overvåge miljøforandringerne og udvikle bæredygtige løsninger. Canadiske og amerikanske erfaringer og teknologiske nyskabelser kan fungere som supplement til de nordiske landes ekspertise.

Gennem det transatlantiske samarbejde kan vi udveksle viden og udvikle fælles strategier med henblik på at håndtere både de øjeblikkelige effekter af klimaforandringerne og de mere langsigtede udfordringer. Samtidig er vi nødt til at sikre, at udviklingen i regionen foregår på en ansvarlig og bæredygtig måde. Det islandske formandskabsprogram for Nordisk Råd 2024 fokuserer i høj grad på den arktiske region – både hvad angår bæredygtig udvikling og betydningen af at involvere den arktiske befolkning i beslutningsprocesserne.

For os her i Norden spiller Grønland en nøglerolle, når det gælder den arktiske region. Der mærker man klimaforandringerne væsentligt hurtigere end på lavere breddegrader, og befolkningen er allerede nu tvunget til at tilpasse sig nye livsvilkår, fordi forudsætningerne for traditionelle erhverv som fiskeri og jagt har ændret sig. Samtidig medfører opvarmningen, at de omfattende naturressourcer i området bliver lettere tilgængelige, og at der åbnes nye transportruter for søfart. Den stadig mere spændte sikkerhedssituation indebærer desuden en støt stigende global interesse for Arktis. Med andre ord er der både trusler og muligheder, som skal håndteres.

Fakta

Debate: Advancing Nordic-North American Collaboration in the Arctic

Mød skribenten i Nordens Telt under Folkemødet på Bornholm den 14. juni 2024 sammen med USA’s ambassadør i Danmark, Alan Leventhal, det grønlandske parlamentsmedlem fra partiet Inuit Ataqatigiitl (IA), Aaja Chemnitz, Canadas ambassadør i Danmark, Carolyn Bennett, samt det færøske parlamentsmedlem fra partiet Javnaðarflokkurin, Sjúrður Skaale.

Nordens Telt (B12)
Fredag den 14. juni 2024 kl. 16.00 til 16.45

Læs mere her

Se alle arrangementer i Nordens Telt (B12)
Folkemødet 2024 (norden.org) og følg med I LIVE streaming


Kontakt
Mikael Carboni Kelk
Teamleder, Nordisk Ministerråd
Mobil 60 39 42 57 / [email protected]

I Norden gør vi os umage med at gennemføre den grønne omstilling på en retfærdig måde. Det er altafgørende, at vi også tager de oprindelige befolkningers og de tyndtbefolkede områders særlige udfordringer i betragtning i vores arbejde med grønne løsninger. Jagt og fiskeri, som er centrale i den grønlandske kultur og økonomi, rammes hårdt af klimaforandringerne. Når isen smelter, forsvinder mange af de traditionelle jagtmarker, og fiskebestandene ændres, hvilket tvinger lokalsamfundene til at tilpasse sig hurtigt.

Disse forandringer medfører ikke kun økonomiske udfordringer, men påvirker også den kulturelle identitet, eftersom mange af de traditionelle metoder og erfaringer trues af de nye leveforhold. På trods af alle disse udfordringer udviser den grønlandske befolkning en imponerende modstandsdygtighed og tilpasningsevne. Deres erfaringer og viden om de lokale økosystemer er uvurderlige for at forstå og håndtere klimaforandringerne i Arktis.

Vi skal sikre, at der sidder repræsentanter for den arktiske befolkning med ved bordet, når der træffes beslutninger, som vedrører den arktiske region. Deres prioriteringer, viden og forventninger til det internationale samarbejde bør udgøre grundlaget for arbejdet med at modvirke klimaforandringer. Dermed kan vi på bedst mulig vis sikre, at vores fælles tiltag er både bæredygtige og retfærdige.

0:000:00