Rigsrevisionen


Professorer blåstempler Rigsrevisionens faglige arbejde

Professorer blåstempler Rigsrevisionens faglige arbejde

EVALUERING: Fem professorer siger nu god for det faglige niveau i alle Rigsrevisionens beretninger fra sidste år. Det gælder blandt andet beretningen om Sundhedsministeriets salg af vaccineproduktion i Statens Serum Institut.

Kræver adgang til Altinget | Sundhed"