Kemikalier & sundhed


V og LA: Rød blok fører skræmmekampagne mod drikkevandet

V og LA: Rød blok fører skræmmekampagne mod drikkevandet

VANDKAMP: Trods nye fund af pesticider har drikkevandet aldrig haft det bedre i Danmark, mener Venstre og Liberal Alliance. De to partier vil have venstrefløjen til at stoppe med at få vand fra hanerne til at lyde sundhedsskadeligt.

Kræver adgang til Altinget | Sundhed"