Genoptræning


Speciallæger: Vi mangler viden om genoptræning af hjerneskader

Speciallæger: Vi mangler viden om genoptræning af hjerneskader

KRONIK: Området for behandling og genoptræning af hjerneskader savner evidens. Derfor er den nuværende inddeling af genoptræningen også besynderlig. Organiseringen af området bør gentænkes og den kommunale indsats i genoptræningen styrkes, skriver Anders Ottar Jensen og Tom Skyhøj Olsen.