Patienter


Ny kortlægning viser store forskelle på danske patientforeninger

Ny kortlægning viser store forskelle på danske patientforeninger

PATIENTER: Hele 196 danske foreninger kæmper for særlige patientgrupper, viser en ny rapport fra Danske Patienter. Der er stor forskel på størrelsen, men langt de fleste foreninger henter størstedelen af deres indtægter fra offentlig støtte.

Kræver adgang til Altinget | Sundhed"