Dansk Erhverv


Ny overenskomst skal sikre kompetenceløft i ældreplejen

Ny overenskomst skal sikre kompetenceløft i ældreplejen

FASTHOLDELSE: Med ny overenskomst tager Dansk Industri og FOA et forsigtigt første skridt mod uddannelse af ufaglærte i private sosu-job. FOA og Dansk Erhverv forhandler fortsat.

Kræver adgang til Altinget | Sundhed"