Alzheimerforeningen


FOA: Isolation og ensomhed hos ældre er trist, men besøgsforbud er afgørende

FOA: Isolation og ensomhed hos ældre er trist, men besøgsforbud er afgørende

INTERVIEW: Ældresektoren er den sidste, der kommer til at ophæve forbud og lempe restriktioner. Det kan ikke være i nogens interesse, at plejepersonalet smittes og skal bekæmpe sundhedskrisen i undertal, siger Torben K. Hollmann, der er sektorformand i FOA. 

Kræver adgang til Altinget | Sundhed"