Demens


Alzheimerforeningen: Ligestil demenssygdom med kræft

Alzheimerforeningen: Ligestil demenssygdom med kræft

DEBAT: Patienter og pårørende ønsker hurtigere udredning, men først og fremmest en mere koordineret indsats for hele familien, når et menneske bliver ramt af demens, skriver Nis Peter Nissen fra Alzheimerforeningen.

Tandlæger: Millionstigning i tænder øger behov for tilskud

Tandlæger: Millionstigning i tænder øger behov for tilskud

DEBAT: Danskere bevarer flere tænder, når de bliver ældre. Det lægger pres på tandbranchen og skaber behov for økonomisk støtte til kronisk syge og ressourcesvage med tandproblemer, skriver Danske Tandplejere og Tandlægeforeningen.