Sundhed


Jonas Herby: Ret til to døgn i barselsseng er planøkonomi ind ad bagdøren

Jonas Herby: Ret til to døgn i barselsseng er planøkonomi ind ad bagdøren

KOMMENTAR: Danmark har de sidste 30 år bevæget sig i retning af mere central planlægning og mindre individuel frihed. Et meget aktuelt eksempel er regeringens forslag om, at alle skal have ret til mindst to døgns indlæggelse, efter at de har født.

Kræver adgang til Altinget | Sundhed" 7