Den rigtige plan for psykiatrien?


Hæstorp: Lad regionerne få flere permanente midler til psykiatrien

Hæstorp: Lad regionerne få flere permanente midler til psykiatrien

DEBAT: Nye indsatser i psykiatrien har længe været finansieret af satspuljemidler, som udløber efter en årrække. Skal projekterne fortsætte, skal regionerne ofte tage pengene andre steder. Det skaber utryghed hos patienter og personale, skriver Sophie Hæstorp (S).

Sind: Psykiatriplanen løser ikke regionspsykiatriens problem

Sind: Psykiatriplanen løser ikke regionspsykiatriens problem

DEBAT: Den regionale og kommunale indsats vil ikke blive bragt i nærheden af en situation, hvor vi kan vinke farvel til tvang, overdødelighed, genindlæggelser, for tidlige udskrivninger og nægtelse af indlæggelser i regionspsykiatrien, skriver Knud Kristensen fra Sind.