Hvordan får vi ryddet op i de ældres medicinskabe?


DSAM: Afskaf recepter, og indfør realistisk medicin

DSAM: Afskaf recepter, og indfør realistisk medicin

DEBAT: Realistisk medicin-initiativet fra Skotland er en ændring i sundhedsvæsenet, der kan dæmme op for overbehandling af ældre, skriver formanden for Dansk Selskab for Almen Medicin.