Hvordan skaber man mere lighed i mødet med sundhedsvæsenet?