Psykiatri


S vil lave bostedsreform, selv om sundhedsreformen falder

S vil lave bostedsreform, selv om sundhedsreformen falder

BOSTEDER: Regeringen har udsat placeringen af institutioner på det specialiserede socialområde til august. En socialdemokratisk regering står klar til at gribe stafetten med en reform, som skal rette op på afspecialiseringen.

Kræver adgang til Altinget | Sundhed"
Knud Aarup: Recovery-indsatsen lader meget tilbage at ønske

Knud Aarup: Recovery-indsatsen lader meget tilbage at ønske

DEBAT: Recovery-indsatsen på det socialpsykiatriske område skal forbedres. Derfor er det værd at prøve, om mere præcise krav til typer af socialfaglige og socialpsykiatriske indsatser giver de psykisk syge bedre vilkår, mener Knud Aarup fra Bedre Psykiatri.