Prioritering


Debat: Medicinrådets fokus på pris går ud over små diagnosegrupper

Debat: Medicinrådets fokus på pris går ud over små diagnosegrupper

DEBAT: Når prisen har så stor betydning for, hvorvidt Medicinrådet siger ja eller nej til ny medicin, vil små diagnosegrupper altid stå tilbage som tabere uanset vurderingen af effekt. Politikerne er nødt til at gribe ind over for den skævvridning, skriver Lise Danelund fra Muskelsvindfonden.