Opinion


Michael B. Klitgaard: KL er klar til at hapse hospitalerne

Michael B. Klitgaard: KL er klar til at hapse hospitalerne

KOMMENTAR: Med nyt udspil til en sundhedsreform viser KL, at kommunerne står på spring til at overtage væsentlige opgaver i sundhedsvæsenet. Den nuværende regionale model er ellers et fagligt fornuftigt system, men saglige hensyn har det svært over for stærke politiske interesser.   

Kræver adgang til Altinget | Sundhed"
Jes Søgaard: Pres på Medicinrådet risikerer at skabe selvcensur

Jes Søgaard: Pres på Medicinrådet risikerer at skabe selvcensur

KOMMENTAR: Interessesammenfaldet mellem medicinalindustrien og patientforeningerne i kritikken af Medicinrådet er tankevækkende. Patienterne har vel også andre interesser end dyr sygehusmedicin, som ofte er uden en klinisk overlevelseseffekt, skriver Jes Søgaard.