Ord fra Udgiver


Klichesprog ikke længere nok efter terrorangreb

Klichesprog ikke længere nok efter terrorangreb

KLUMME: Hvilket sprog politikere og myndigheder anvender, har stor betydning for borgernes accept af og vilje til at betale til samfundet, påpeger Altingets udgiver med konkrete eksempler.

Valgstress

Kræver adgang til Altinget | Sundhed"