Ældre Sagen og læger: Stop aldersdifferentierede takster

DEBAT: Et nyt lovforslag lægger op til, at de takster, som kommuner betaler for indlæggelse, skal være afhængig af alder. Men det skal ikke være en stram økonomisk ramme, der afgør, om en kommune vælger at indlægge en ældre, skriver Ældre Sagen og Lægeforeningen.

Af Bjarke Hastrup
Administrerende direktør i Ældre Sagen
og Andreas Rudkjøbing
Formand for Lægeforeningen

Når borgere indlægges, skal kommunen betale en takst til regionen for indlæggelsen. I et nyt lovforslag lægger regeringen op til, at denne takst bliver afhængig af alder, så det bliver langt dyrere at indlægge ældre patienter – og 0 til 2-årige – end andre aldersgrupper.

Hverken Lægeforeningen eller Ældre Sagen er glade for det ny forslag om at forskelsbehandle på alder i den kommunale medfinansiering af regionerne. Det er udmærket, at kommunerne forebygger i forhold til sundhed hos borgerne. Men vi ønsker ikke at sygeliggøre det at være gammel. Vi vil heller ikke bryde med det overordnede princip om let og lige adgang til vores sundhedsvæsen. Og derfor vender vi os imod, at der indføres alderskriterium for, hvor meget kommunen skal betale, når gamle og småbørn får brug for sygehus eller lægebesøg.

Fokus på kommunen er forkert
Med aldersdifferentierede takster risikerer vi at stigmatisere både ældre og småbørn som en tung økonomisk byrde og udstille dem som grupper, der i særlig grad skal holdes væk fra sygehus. Når behovet er der, skal man indlægges. Af en læge. Det må aldrig blive en stram økonomisk og administrativ ramme for kommunens frontpersonale, der afgør, om lægen eller sygehuset skal kontaktes.

Forslaget fokuserer udelukkende på kommunens indsats i det samlede sundhedsvæsen. Vi mener, det er vigtigere at skabe rammer, der understøtter, at man i sundhedsvæsenet arbejder sammen på tværs af sektorer og faglige kompetencer. Der ville være langt mere perspektiv i at belønne et sammenhængende patientforløb.

Det ny lovforslag lægger op til, at kommuner skal betale mere for en indlæggelse, hvis patienten er et barn mellem 0-2 år eller over 65 år. Det er ikke bare småbeløb og mindre forskelle, der er tale om. Der er planer om, at det skal koste op til 180 procent mere for en indlæggelse for en 80+-årig end for en borger mellem 2 og 64 år.

Patienter skal være trygge
En aldersbaseret økonomisk barriere er stærkt urovækkende for en let og lige adgang i sundhedsvæsenet. Særligt når der lægges op til, at man fremadrettet vil udvikle en særlig takst for ældre medicinske patienter. Det er typisk patienter, der har flere sygdomme samtidig, svært ved at klare sig selv og ofte både har brug for hjælp fra kommunen og for pleje og behandling på sygehuset. Og som ind i mellem er blevet så syge, at de ikke magter selv at ringe efter lægen. De skal være trygge ved, at hjælpen og indsatsen i sundhedsvæsenet er der, når de har brug for det, uden skelen til økonomien.

Derfor - tag forslaget, om at det bliver langt dyrere at indlægge ældre og småbørn af bordet i sin nuværende form. I stedet bør man sikre alle – uanset alder – let og lige adgang til behandling i vores sundhedsvæsen. Særligt høje takster for at holde de ældste og yngste væk fra vores sygehuse er en farlig metode. Forebyggelse fremmes ikke gennem økonomiske straffeaktioner mod en enkelt aktør, her kommunerne, men ved at styrke samarbejdet mellem sygehuse, praktiserende læger og kommuner baseret på de gode eksempler, vi kender til rundt om i landet.

Forrige artikel Medicinalfirma: Ny medicin skal ikke forsinkes Medicinalfirma: Ny medicin skal ikke forsinkes Næste artikel Hjernesagen: Hjerneskadede skal kunne klage over rehabiliteringstilbud Hjernesagen: Hjerneskadede skal kunne klage over rehabiliteringstilbud