Aktører: Nyt udspil om nært sundhedsvæsen peger i den rigtige retning

NÆRT: Nyt udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) er et skridt i den rigtige retning, men der er stadig udfordringer forude. Sådan lyder det fra regioner, kommuner og almen praksis, der alle håber på en inddragende proces.

Det kommende sundhedspolitiske forår står især i det nære og sammenhængende sundhedsvæsens tegn.

Men allerede kort før 2018 gik i gang, tog sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) igen hul på diskussionen med et nyt udspil, der blev offentliggjort 31. december.

Udspillet indeholder otte initiativer, hvor nogle er mere konkrete end andre. Blandt andet lægger regeringen op til, at behandling af psykiatriske patienter, der samtidig har et stofmisbrug, samles i regi af regionerne. Et forslag, som flere aktører har kvitteret positivt for.

Login

  • Anmeld

    Henrik Sven Sørensen · adm. direktør, Psykiatri Plus

    Halvdelen af samfundet skal stadig ikke involveres i vores sundhedsvæsen!

    Jeg har sagt det før, og jeg siger det igen: det er altså forstemmende, at der i dette seneste oplæg fra Sundhedsministeriet INTET står om involvering og samarbejde med private eller selvejende institutioner.

    Det er i mine øjne helt uforståeligt, at man fortsat kan overse den ressource for samfundet og for kvaliteten af vort sundhedsvæsen, der ligger i helt tydeligt at invitere og involvere de private aktører til at udvikle et verdensklasse sundhedsvæsen........