Alkohol og Samfund: Danske unge tager skade af den liberale alkoholpolitik

DEBAT: Dansk unge drikker mest i Europa, og det skader dem. På trods af det har det ingen konsekvenser, når diskoteker, producenter og butikker overtræder loven om salg og markedsføring af alkohol til unge, skriver Peter Konow fra Alkohol & Samfund.

Af Peter Konow
Direktør i Alkohol & Samfund

Diskoteker reklamerer med tequila i vandpistoler til sidste skoledag, og butikker sælger vodka til 13-årige som var det fredagsslik.

Begge dele er ulovligt. Begge dele foregår i stor stil. Men ingen af delene får konsekvenser. 

Sat på spidsen forebygger regeringen unges alkoholskader med Europas mest liberale alkoholpolitik og i praksis ingen kontrol med, om reglerne overholdes.

Regeringen har tidligere sagt, at de ikke mener, der er behov for at skærpe lovgivningen. Men for at lovgivningen skal forebygge unges alkoholskader, skal den overholdes. Og vi dokumenterer igen og igen, at loven ikke bliver overholdt – uden at det har konsekvenser. 

Rapporten ”En gratis omgang” viser, at over halvdelen af de diskoteker, vi tjekkede, overtrådte markedsføringsloven og reklamerede for alkohol til mindreårige.

Og i de lidt over 100 butikskontroller, vi har foretaget det seneste halve år, solgte over 71 procent alkohol til unge under aldersgrænserne. 

Kun få overtrædelser bliver forfulgt
Danske unge ligger på førstepladsen for druk i Europa. De er dem, der drikker oftest, drikker mest ad gangen og oftest drikker for at blive fulde. Samtidig er vores lovgivning for både salg og markedsføring af alkohol til unge blandt de mest lempelige i Europa. 

Og overtrædelser af de få regler, der er, har praktisk talt ingen konsekvenser. Når diskoteker og alkoholproducenter overtræder reglerne, kan det indklages til enten Forbrugerombudsmanden eller til Alkoholreklamenævnet, som alkohol- og restaurationsbranchen driver for at holde branchens markedsføring inden for lovgivningens rammer.

Sanktionsmulighederne er få og i praksis gratis for dem, der overtræder: Påtaler, indskærpelser af reglerne og i særligt grove tilfælde en politianmeldelse, der kan føre til bøder. 

I 2016 har Alkoholreklamenævnet behandlet seks sager om markedsføring af alkohol til unge under 18 år.

Siden 2004 har Forbrugerombudsmanden behandlet seks sager – to af dem er endt med politianmeldelser.

I vores undersøgelse finder vi eksempler på 15 annoncer, der overtræder reglerne – og det er kun toppen af isbjerget. Så de klager, som Forbrugerombudsmanden og Alkoholreklamenævnet behandler, står slet ikke mål med alle de overtrædelser, som diskotekerne begår.

Og Alkoholreklamenævnet har siden 2014 kun taget en enkelt sag op af egen drift.

På håndhævelsen af loven om salg af alkohol til unge ser det ligeså skidt ud. I 2015 sigtede politiet tre butiksejere for salg af alkohol til unge under 16 år. Vi har dokumenteret 79 overtrædelser, der kan føre til sigtelse i blot seks af landets kommuner. 

Lovgivningen virker ikke
Sundhedsministeren støtter sig altså i forebyggelsessammenhæng til lovgivning, som vi har vist ikke virker. Det undergraver den forebyggelsesstrategi, som regeringen arbejder ud fra.

Derfor er det på tide, at sundhedsministeren og erhvervsministeren udfører et seriøst serviceeftersyn på håndhævelsen af markedsføringsloven og loven om salg af alkohol. 

På markedsføringsområdet bør man tilpasse Alkoholreklamenævnet, så forbrugerinteresserne er bedre repræsenteret. I dag er nævnet i praksis domineret af alkohol- og restaurationsbranchen selv.

Derudover skal Alkoholreklamenævnets opdrag ændres, så nævnet ikke længere kan sidde med hænderne i skødet og vente på, at nogen sender en sag ind til dem.

Og endelig bør regeringen give Forbrugerombudsmanden ressourcer til at føre et tilstrækkeligt antal sager til, at der kan etableres en retspraksis med administrative bødeforlæg ved overtrædelser. 

Indfør 18-årsgrænse
Vi og en lang række andre organisationer har flere gange bedt sundhedsministeren og Folketingets sundhedsudvalg om at vedtage en 18-årsgrænse for salg af alt alkohol.

Vi ved, at unge drikker mere i de lande, hvor det er nemt at skaffe sig alkohol, end de gør i lande, hvor der for eksempel er en entydig aldersgrænse for, hvor gammel man skal være for at købe alkohol.

En klar og entydig aldersgrænse vil formentlig også gøre det lettere for butikkerne at overholde lovgivningen.

Nu har Christiansborg-politikerne imidlertid ikke stået i kø for at indføre en 18-årsgrænse, så mens vi venter på den, kunne sundhedsministeren med fordel overveje at tage en alvorlig samtale med detailbranchen om at håndhæve de regler, der gælder.

Og for både salg og markedsføring af alkohol til unge under aldersgrænserne kunne der være fornuft i at stille større bøder i udsigt.

Det kan ikke være rigtigt, at det fortsat er en gratis omgang for diskoteker, alkoholproducenter og butikker at overtræde loven. 

Forrige artikel Hjernesagen: Genoptræning til borgere med hjerneskade bør certificeres Hjernesagen: Genoptræning til borgere med hjerneskade bør certificeres Næste artikel Regionskandidat: Forkert at lave forsøgsordning med cannabis Regionskandidat: Forkert at lave forsøgsordning med cannabis