Bent Hansen: Sundhedsvæsenet skal skabe værdi – for borger og samfund

DEBAT: I fremtidens sundhedsvæsen er det afgørende at finde nye måder at måle kvalitet på. Der er brug for fokus på, hvordan borgerens udbytte af patientforløbet kan blive større, end det er i dag. Det skriver formanden for Danske Regioner, Bent Hansen.

Af Bent Hansen (S) 
Formand for Danske Regioner

Halsbetændelse, ondt i en finger eller hovedpine. For den helt almindelige dansker er den praktiserende læge en tryg og velkendt indgang til sundhedsvæsenet.

Det er her, vi trygt og sikkert kan henvende os i forvisning om, at lægen kan hjælpe os – eller hjælpe os videre, når der er brug for det.

For rigtig mange borgere er sundhedsvæsenet dog en knap så overskuelig størrelse, og vi ved, at der er behov for et sundhedsvæsen, hvor vi skaber løsninger, der sætter hensynet til borgerne først. Derfor er tiden nu kommet til, at regioner og almen praksis står sammen om at finde de rigtige løsninger, så vi sikrer borgerne den bedste behandling.

Vi skal kigge på, hvordan vi indretter fremtidens sundhedsvæsen. Vi skal ikke kun tage udgangspunkt i, hvordan tingene ser ud i dag – men også turde kigge i krystalkuglen og have modet til at gætte på, hvilke udfordringer vi vil blive mødt med i fremtiden.

Sammenhæng for borgeren bør belønnes
Vi ved, at der kommer flere ældre, og at flere af dem vil have en kronisk sygdom. Det vil belaste sundhedsvæsenet yderligere, og derfor er vi nødt til at finde nye løsninger. Vi er allerede godt på vej.

Hjemmemonitorering af gravide med komplikationer og KOL-patienter er blot to af de mange nye løsninger, der allerede sparer borgerne transporten til sygehuset – men teknologien kan ikke stå alene.

Helt centralt står, at mere sammenhæng kræver mere samarbejde – og mere samarbejde på tværs. Det betyder, at de praktiserende læger, sygehusene og de kommunale støttefunktioner i langt højere grad skal se hinanden som en del af en fælles opgaveløsning – og i mindre grad være optaget af at løse sin egen del af et givent patientforløb.

Incitamenterne peger i dag i den forkerte retning, og alt for mange borgere får i dag et ukoordineret eller usammenhængende forløb af den grund. Vi er derfor nødt til at få skabt en struktur, hvor sammenhængen for borgeren også er noget af det, der bliver belønnet.

Værdi for borgeren og for samfundet skal være en selvfølge – og hvis det betyder en øget grad af fælles finansiering, er regionerne også med på den.

Borgerne er oftest forandringsparate
Det er vores fælles opgave at skabe et sundhedsvæsen med lige muligheder for at opnå alle borgere. Alle skal have service og ydelser af høj kvalitet – og alle skal opleve, at deres forventninger bliver mødt.

Vi skal finde løsninger, hvor borgeren er i centrum. Det er en bunden opgave. Og vi skal finde de løsninger, der giver mening – og her er borgerne ofte mere forandringsparate end systemet.

Derfor er Danske Regioners håb for arbejdet med det nære, sammenhængende sundhedsvæsen, at vi sammen med de praktiserende læger kan udvikle sundhedsvæsenet, så borgerne – uanset behov – får den kvalitet, de har krav på.

Forrige artikel Lægeforeningen: Hvad foregår der i regeringens lukkede udvalg? Lægeforeningen: Hvad foregår der i regeringens lukkede udvalg? Næste artikel Forsker: Borgernes data kan beskyttes langt bedre Forsker: Borgernes data kan beskyttes langt bedre