Blixt: Jeg er bare en kritisk røst

INTERVIEW: Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, afviser massiv kritik af hendes rolle i HPV-debat. "Hvis jeg mener, at noget er galt, så blander jeg mig," siger hun.

Der er ikke noget at komme efter.

Nogenlunde sådan kan man opsummere svaret fra Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt  - på den massive kritik af hende, som en række aktører fremfører i Altinget tirsdag.

Lægeforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter og Danske Regioner mener, at hun i debatten om de såkaldte HPV-vacciner overskrider armslængdeprincippet mellem politikere og sundhedsmyndighederne, når hun offentligt modsiger myndighedernes anbefalinger og advarer mod den såkaldte HPV-vaccine, der ifølge Sundhedsstyrelsen er effektiv og sikker og er blevet renset for mistanker om alvorlige bivirkninger.

LÆS: Massiv kritik: Liselott Blixt er groft uansvarlig i HPV-sag

Liselott Blixt afviser kritikken.

“Jeg skal da blande mig i alt det, der har med sundhedspolitik at gøre,” siger Liselott Blixt i en kommentar til, at de fire formænd mener, at hun blander sig i de faglige vurderinger omkring HPV-vaccinen.

“Jeg er bare en kritisk røst. Jeg er ikke vaccinemodstander. Men hvis jeg mener, at der er noget galt, så blander jeg mig,” siger hun.

Forslag var en provokation
Formændene for de fire organisationer mener, at Liselott Blixt på en række punkter underminerer det såkaldte armslængdeprincip på sundhedsområdet mellem politikere og fagfolk.

De peger blandt andet på, at Liselott Blixt stik mod danske og internationale sundhedsmyndigheder anbefaler at sætte vaccinationen mod HPV på pause. En anbefaling hun forsvarer over for Altinget.

“Jeg har sagt, at så længe vi ikke ved, hvad der udløser de her diagnoser og de problemer, som pigerne har, så er det måske en ide at gøre det,” siger hun.

Hun tilføjer dog, at forslaget om at sætte vaccinerne i bero også skal ses som en “provokation”, der har til hensigt at få myndighederne til at gøre mere for at undersøge mistankerne om alvorlige bivirkninger fra HPV-vaccinen og hjælpe de piger, der mener, at de er ramt af disse.

Hvad skal man lægge i, at din anbefaling var en provokation? Betyder det, at du alligevel ikke mener, at HPV-vaccinerne skal sættes i bero?

“Første gang, jeg gik ud og sagde det, så havde man intet gjort. Man gjorde slet ikke noget. Nu er vi da kommet et skridt nærmere.”

Men som situationen er nu, er det så din holdning, at vaccinen skal sættes i bero?

“Lige nu synes jeg, at der er ret godt gang i det.”

Kritikerne har skylden
Formændene for de fire organisationer er særligt kritiske over for Liselott Blixt, fordi det Europæiske Lægemiddelagentur EMA og danske sundhedsmyndigheder efter en ekstraordinær granskning i november konkluderede, at der ikke er dokumentation for, at HPV-vaccinen skulle have ukendte bivirkninger.

Der er de senere år sket et fald i andelen af piger, der tager imod tilbuddet om et HPV-vaccine, hvilket blandt andet bliver tilskrevet den offentlige debat om mulige bivirkninger. Vaccineres færre mod HPH, vil udgangen alt andet lige være, at flere bliver smittet og dermed kan risikere at få den dødelige sygdom livmoderhalskræft.

Selv om hun har arbejdet hårdt for at sætte fokus på mistankerne om bivirkninger, afviser Liselott Blixt, at hun har et medansvar for, at færre piger i dag lader sig vaccinere end for få år siden.

“Jeg er ikke medansvarlig for det. Det er ikke det store fokus på risikoen for bivirkninger, der bærer skylden. Det gør til gengæld de organisationer, der ikke tager bekymringerne alvorligt og sørger for, at tingene bliver undersøgt til bunds,” siger Liselott Blixt.

Fastholder kritik 
Liselott Blixt bliver også af de fire formænd kritiseret for at afvise EMAs konklusioner, om at HPV-vaccinen er sikker, fordi hun mener, at eksperterne bag er forudindtagede på grund af samarbejdsrelationer med medicinalindustrien. Formændene mener ikke, at der er er belæg for Blixts kritik af EMA. Men Liselott Blixt fastholder sin kritik af EMA’s rapport og eksperterne bag.

“Hvis jeg synes, at der er noget, som ikke er uvildigt, så skal jeg selvfølgelig blande mig. Jeg havde ikke blandet mig så meget, hvis jeg havde ment, at rådet (EMA, red.) havde været mere uvildigt,” siger Liselott Blixt.

Sundhedsstyrelsen har haft adgang til de samme informationer som dig – herunder EMAs undersøgelse. De konkluderer på den baggrund og med baggrund i hele deres faglige ballast, at der ikke er noget at komme efter. Er det ikke mærkeligt, at du som politiker kan se nogle problemer, som fagfolkene ikke kan?

“Jo, det synes jeg er mærkeligt,” siger Liselott Blixt.

Hendes tillid til Sundhedsstyrelsen kan generelt ligge på et meget lille sted.

“Jeg er træt af at blive løjet for. Og det er måske derfor, at jeg skælder ud. For det har Sundhedsstyrelsen gjort over for os politikere i de år, jeg har siddet her. Man har tilbageholdt oplysninger. Man har løjet for os. Så ja, jeg er kritisk,” siger Liselott Blixt.

Mener du, at Sundhedsstyrelsen har løjet i sagen om HPV-vaccinerne?

“Nej det har de ikke. Men de har har tilbageholdt oplysninger for os.”

Ryster ikke på hånden
Den meget usædvanlige kritik af en navngiven politiker fra både læger, patientforeninger og Danske Regioner får ikke Liselott Blixt til at ryste på hånden eller fortryde noget i sagen.

“Nej, bestemt ikke. Der er også læger, som bakker op om det, jeg siger. Der er mange som henvender sig til mig, men som ikke vil stå frem,” siger Liselott Blixt, der glæder sig til, at der skal afholdes en høring om HPV-vaccinens mulige bivirkninger på Christiansborg senere på måneden. Her håber hun på at få flere svar fra eksperter og myndigheder i spørgsmålet omkring HPV-vaccinen og de mulige uventede bivirkninger.

DF-ordføreren understreger, at kritikken ikke giver hende anledning til at genoverveje sin rolle i debatten om de omdiskuterede vacciner.

“Nej, bestemt ikke. Jeg ser det mere som et personligt angreb. Jeg råber op og kritiserer. Så skal de også have lov at kritisere mig. Sådan er det, når man stikker snuden frem. Så skal man også regne med, at der kommer noget tilbage.”

,

Forrige artikel 100.000 offentlige patienter på privathospital 100.000 offentlige patienter på privathospital Næste artikel Massiv kritik: Liselott Blixt er groft uansvarlig i HPV-sag Massiv kritik: Liselott Blixt er groft uansvarlig i HPV-sag