Danmark bruger mere antibiotika end nabolandene

ANTIBIOTIKA: Det danske forbrug af antibiotika er fortsat højere end i Sverige og Norge, viser tal fra Lif. Mere præcise diagnoser på recepten kan give bedre viden om forbruget, påpeger DSAM-formand Anders Beich, der dog også ønsker sig forældre med bedre tid til deres syge børn.

Foto: Jonas Vandall Ørtvig/Ritzau Scanpix
Lise-Lotte Skjoldan

Mens Sverige og Norge har knækket kurven, når det kommer til antibiotikaforbrug i sundhedsvæsenet, halter Danmark stadig et stykke efter.

Det viser tal fra Lif (Lægemiddelindustriforeningen), der har sammenlignet brugen af både smalspektrede og bredspektrede antibiotika i Danmark, Norge og Sverige.

For begge typer har Danmark stadig et højere forbrug end vores to nabolande. For de smalspektrede antibiotika er forbruget i Danmark dog faldet de seneste år og ligger nu næsten på niveau med Norge.

Dokumentation

Bredspektret og smalspektret antibiotika

Antibiotika kan inddeles efter, hvilke bakteriearter de er virksomme mod. Hvis de er målrettet mod én bestemt eller tæt beslægtede bakterier, kaldes de for smalspektrede. Angriber de mange forskellige bakteriearter, kaldes de for bredspektrede. De smalspektrede antibiotika bruges især i almen praksis (det vil sige hos praktiserende læger og speciallæger), hvor der ofte er tale om en lokal infektion, for eksempel en lunge- eller en blærebetændelse.

De bredspektrede antibiotika bruges især på sygehusene til behandling af akutte og livstruende infektioner, hvor det er vigtigt at sætte ind hurtigt, og hvor det måske er uklart, hvilken bakterie patienten er blevet syg af.

Fordi de smalspektrede antibiotika kun rammer få, udvalgte bakteriearter, er der mindre risiko for resistensudvikling ved brug af disse. Det er derfor vigtigt, at behandlingen justeres og målrettes, ligeså snart man ved, hvilken bakterie der forårsager sygdommen.

Kilde: Statens Serum Institut


Altinget logoSundhed
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget sundhed kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00