Danmark bruger mere antibiotika end nabolandene

ANTIBIOTIKA: Det danske forbrug af antibiotika er fortsat højere end i Sverige og Norge, viser tal fra Lif. Mere præcise diagnoser på recepten kan give bedre viden om forbruget, påpeger DSAM-formand Anders Beich, der dog også ønsker sig forældre med bedre tid til deres syge børn.

Mens Sverige og Norge har knækket kurven, når det kommer til antibiotikaforbrug i sundhedsvæsenet, halter Danmark stadig et stykke efter.

Det viser tal fra Lif (Lægemiddelindustriforeningen), der har sammenlignet brugen af både smalspektrede og bredspektrede antibiotika i Danmark, Norge og Sverige.

For begge typer har Danmark stadig et højere forbrug end vores to nabolande. For de smalspektrede antibiotika er forbruget i Danmark dog faldet de seneste år og ligger nu næsten på niveau med Norge.

Login