Danske Tandplejere: Kommunerne skal prioritere de ældres tandpleje mere

DEBAT: Den kommunale hjemmepleje skal prioritere den forebyggende tandpleje højere, så borgerne kan se frem til færre sygdomme, skriver Elisabeth Gregersen, formand for Danske Tandplejere.

Af Elisabeth Gregersen
Formand for Danske Tandplejere

Mange ældre borgere har stadig få eller flere af deres naturlige tænder, når de når den alder, hvor de kommer i kontakt med den kommunale hjemmepleje. Men med alderen kan det af forskellige årsager være vanskeligt at vedligeholde en grundig tandbørstning.

Heldigvis står det dygtige personale i hjemmeplejen mange steder i landet på spring for at hjælpe borgeren med personlig pleje og omsorg, og mange ældres tænder bliver børstet hver dag.

Desværre er der også en del ældre, hvis tænder ikke børstes tilstrækkeligt rene – eller måske slet ikke børstes overhovedet.

Tandpleje holder sygdom på afstand
Det kan muligvis skyldes, at plejepersonalet i en travl hverdag ikke prioriterer tandbørstningen, når andre opgaver presser på. Eller det kan skyldes, at plejepersonalet ikke føler sig fagligt rustet til at håndtere den intime situation, det kan være at skulle børste tænder på en anden person.

At mund og tænder holdes rene er dog fuldstændig afgørende, hvis man skal holde andre sygdomme på afstand.

En ældre borger, der ikke får den nødvendige hjælp til tandpleje, har nemlig højere risiko for både at få sygdomme som lungebetændelse og hjerte-kar-sygdomme, fordi betændelse fra mundhulen spredes ud i kroppen gennem blodbanen. Og hvis man som kroniker eksempelvis lider af diabetes, gigt eller lungesygdommen KOL, er man i højrisikogruppen for at forværre den kroniske sygdomstilstand, hvis ikke tandbørstningen er regelmæssig og grundig.

Så hvis kommunerne vil løfte kvaliteten og i særdeles livskvaliteten for borgerne i den kommunale hjemmepleje, så bør tandplejere assistere og oplære plejepersonalet i at varetage den daglige tandbørstning for at sikre, at den ældres tandsundhed forbliver god.

Som andre sundhedsfaglige grupper fra tid til anden anfører, så er vedligeholdelse af fagligheden kodeordet.

Det er jo hverken sjusk eller uvidenhed, der er skyld i den utilstrækkelige mund- og tandpleje. Plejepersonalet mangler desværre ofte faglig indsigt i, hvordan opgaverne bør løses og viden om, hvorfor tandpleje er så central for borgerens samlede helbred – og det kan tandplejerne hjælpe med.

De gode eksempler
At tilrettelægge en systematiseret forebyggende tandpleje er faktisk ganske enkelt, men det kræver tandplejerfaglig indsigt og kompetencer.

I projektet ’Fremfærd – Ældre og Tandsundhed’ lykkedes det at forbedre tandsundheden for ældre borgere på udvalgte plejecentre i Silkeborg, Assens og Horsens Kommune gennem opkvalificering og tværfagligt samarbejde mellem tandplejere og plejepersonalet.

Målinger fra de tre projektkommuner viser, at andelen af borgere med meget plak på tænderne er faldet fra 40 til 8 procent i løbet af projektperioden. Det betyder, at borgernes risiko for sygdomme og infektioner i kroppen er reduceret ganske betragteligt ved hjælp af det tværfaglige samarbejde om den daglige tandbørstning, der en del af den forebyggende tandpleje.

Succesen bør gentages i alle kommuner
Alle kommuner kan lykkedes med dette enkle tiltag, men det kræver, at en eller flere tandplejere i hver kommune får tildelt opgaven med at opkvalificere og sikre, at det øvrige plejepersonale i kommunen til enhver tid er fagligt kompetent til at varetage den daglige tandpleje på de ældre borgere.

Og indsatsen skal følges op af tandplejere ved, at de regelmæssigt vil kunne tilse risikopatienter på plejecentrene, udarbejde mundplejeplaner og løbende opkvalificere personalet.

Effekten vil kunne mærkes af alle de borgere, som omfattes af indsatsen. Borgere kan se frem til færre sygdomme og for gruppen af kronikere, vil det betyde, at sygdomme som diabetes og KOL vil kunne holdes i ave.

Da daglig tandbørstning har så stor en betydning for kroppens generelle helbredstilstand, vil effekten også umiddelbart kunne mærkes som en reduktion i antallet af indlæggelser og genindlæggelser på landets hospitaler. 

Men det kræver, at de forskellige fagligheder blandt landets sundhedsprofessionelle tages i brug, hvor det fortsat er muligt at lave en effektiv indsats med få ressourcer. Og det kræver, at den forebyggende tandpleje får opmærksomhed og prioriteres højere – også i den kommunale hjemmepleje.

Forrige artikel Læger til regeringen: Vi har ikke brug for politiske panikløsninger Læger til regeringen: Vi har ikke brug for politiske panikløsninger Næste artikel Nyrup og Christensen: Tidlige indsatser og samarbejde løfter den mentale sundhed Nyrup og Christensen: Tidlige indsatser og samarbejde løfter den mentale sundhed