Debat: Giv kommunerne ansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi

DEBAT: Kommunerne bør overtage opgaven med den vederlagsfri fysioterapi, skriver en række byers sundhedsdirektører. De håber, det bliver ændret med de igangværende overenskomstforhandlinger på området.

Af Hosea Dutschke, Katja Kayser, Gitte Østergaard, Jan Nielsen, Erik Mouritsen og Arne Nikolajsen
Henholdsvis direktør for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, direktør for Sundhed og Omsorg i Københavns Kommune, direktør for Ældre- og Handicap Odense Kommune, direktør for Ældre og Handicap Aalborg Kommune, direktør for Sundhed, Kultur og Omsorg Randers Kommune og direktør for Sundhed og Omsorg Esbjerg Kommune

Lige nu kører overenskomstforhandlingerne mellem regionerne og de praktiserende fysioterapeuter om den vederlagsfri fysioterapi.

Kort fortalt betyder vederlagsfri fysioterapi, at borgeren henvender sig til almen praksis, der giver en henvisning, så borgeren kan modtage vederlagsfri fysioterapi hos en privat praktiserende fysioterapeut, og så er det kommunen, der betaler for behandlingen.

Enorm stigning i udgifter
Det er sådan set et rigtig godt træningstilbud, som mange borgere har gavn af. Men inden for de senere år har kommunerne set en massiv stigning i udgifterne.

Flere borgere henvises til vederlagsfri fysioterapi, og det giver større udgifter. Udgifter, som kommunerne ikke har budget til. 

Alene i perioden fra 2010 til 2015 har vi set en stigning i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi på omkring 25 procent. Kommunerne har betalt 237 millioner kroner, en kvart milliard kroner mere. Og dermed skal kommunerne spare på ældreplejen og andre kernevelfærdsområder.

Men problemerne er flere. Som kommune bliver vi hverken oplyst om, hvornår borgeren begynder træningen eller omfanget af træningen.

Vi må i stedet stå med kuglepennen fremme, klar til at underskrive regningen. Det er tosset, at kommunen skal betale for et træningsforløb, som de hverken kender kvaliteten eller indholdet af, og hvor mange gange man får den, og hvem der reelt skal have fysioterapi.

Det ville ikke ske nogen som helst andre steder i verden.

Overlad ansvaret til kommunen
Mange borgere, som modtager vederlagsfri fysioterapi, modtager samtidigt andre kommunale indsatser. Så lad nu kommunerne overtage opgaven med at henvise og visitere til den vederlagsfri fysioterapi. Det vil give bedre muligheder for at borgeren kan få en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, som også er tænkt sammen med de øvrige sundhedsopgaver, kommunerne varetager. Altså et mere sammenhængende og nært sundhedsvæsen.

Lige siden 2008, hvor kommunerne fik overdraget myndighedsopgaven for vederlagsfri fysioterapi-ordningen, har vi talt for døve øren, når vi har forsøgt at påpege problemerne ved den måde, ordningen fungerer og har udviklet sig på. Vi ser et stort potentiale for at forbedre den.

Kommunerne fik i sin tid genoptræningsopgaven netop for at se helheden på tværs af lovgivningen, men vi må bare konstatere, at det ikke er lykkedes og ikke vil lykkes inden for de nuværende styringsmuligheder.

Som det er nu skaber ordningen store huller i kommunernes økonomi, og skatteborgerne betaler ved kasse et, mens regningen bliver større og større.

Nu er forhandlingerne om en ny overenskomst for den vederlagsfri fysioterapi gået i gang, hvilket jo kunne give forhåbninger om, at der i samme omgang bliver taget fat om nældens rod. Men det synes desværre ikke at være tilfældet. Fronterne er trukket op, og der er gået politik i forhandlingerne, mens borgeren – patienten – fortsat står i midten af det hele som den sande taber.

Derfor må vi – sammen – tage ansvar og tænke i nye modeller og nye måder at løse opgaverne på.

Målet er, at flest mulige borgere skal have gavn af vederlagsfri fysioterapi i et sammenhængende borgerforløb i kommunalt regi. Og samtidig skal vi have styr på økonomien.

Så hermed et opråb og en opfordring til at sænke paraderne og få ryddet op i det virvar af regler og absurde økonomimodeller – det skylder vi borgerne!

Forrige artikel DBU: Brug fodbold til at forebygge DBU: Brug fodbold til at forebygge Næste artikel Debat: Der skal sammenhæng i forebyggelse af børn og unges mistrivsel Debat: Der skal sammenhæng i forebyggelse af børn og unges mistrivsel