Debat: Nej til aktiv dødshjælp og assisteret selvmord i Danmark

DEBAT: Man kan ikke lovgive om gode, dårlige, værdige og uværdige liv, mener Jan Vagn Jakobsen, handikapaktivist og medstifter af græsrodsbevægelsen Ikke Død Endnu, der er stærk modstander af at gøre aktiv dødshjælp og assisteret selvmord lovligt i Danmark.

Af Jan Vagn Jakobsen
Medstifter af ’Ikke Død Endnu’ og handikapaktivist

”Når patienter med et brændende ønske om at dø kontakter Svend Lings, får han deres journal og ’screener’ dem ved hjælp af telefonsamtaler. Hvis de lider af en alvorlig, uhelbredelig og livsødelæggende sygdom, skal de have ret til at sige stop, fastholder den pensionerede overlæge.”

Sådan kan man læse på TV2 Nyhederne 21. februar, efter den pensionerede overlæge Svend Lings har fortalt, at han angiveligt har hjulpet mere end ti mennesker til at begå selvmord. En handling, han godt ved er strafbar.

Bruger selvtægt som argument
Jeg blev samme dag, som repræsentant for ’Ikke Død Endnu’, af TV2 spurgt om, hvad jeg syntes om det, Svend Lings foretager sig, og naturligvis er jeg rystet. Jeg må indrømme, at jeg har læst en del om og af Svend Lings, og hvad både han og Læger for Aktiv Dødshjælp står for. Derfor er det ikke det faktum, at han har hjulpet mennesker med at begå selvmord, der overrasker mig mest.

Det, der ryster mig mere, er, at man ved selvtægt (det forhold, at man foretager sig noget uden tilladelse eller ret) prøver at overbevise den danske befolkning om, at man lige så godt kan indføre aktiv dødshjælp, fordi det alligevel foregår i det skjulte.

Svend Lings og Læger for Aktiv Dødshjælp forsøger netop nu med deres indrømmelser at lægge et hårdt pres på for at få indført institutionaliseret aktiv dødshjælp i Danmark. Man forsøger i virkeligheden at forcere en demokratisk debat med argumenterne, at man har pligt til at bryde loven af hensyn til det enkelte menneske, og ”det sker jo alligevel, så vi kan lige så godt være for aktiv dødshjælp!” bliver bragt i spil i forhold til befolkningen. Det er ikke godt for en debat, at Læger for Aktiv Dødshjælp har denne agenda. Et forhold, man åbenlyst er ligeglade med. Metoden peger i retning af et samfund, hvor man tager loven i egen hånd, og hvor målet helliger midlet. Det er en uheldig udvikling, vi kun kan reagere på.

Manglende fokus på handikap
Fra min side handler det ikke om regelrytteri og hensynet til loven over hensynet til det enkelte menneske. Det handler om, at indførelse af institutionaliseret aktiv dødshjælp har vidtrækkende konsekvenser for mange andre mennesker end den i virkeligheden snævre gruppe med et brændende ønske om at dø, som Svend Lings taler om. 

I ’Ikke Død Endnu’ er vores udgangspunkt, at de vidtrækkende konsekvenser for mennesker med handikap er et aspekt, der slet ikke berører Svend Lings og Læger for Aktiv Dødshjælp. De afviser, at aktiv dødshjælp har noget at gøre med handikap. Det helt uagtet, at det forslag til en lov om aktiv dødshjælp, som foreningen har fremlagt, slet ikke afgrænser aktiv dødshjælp på en måde, hvor folk med handikap ikke ville være omfattet. Lovforslaget går så langt som til at give mulighed for medlidenhedsdrab på børn med handikap. Spørgsmålet om handikap fylder intet i den forsimplede debat om aktiv dødshjælp, som Læger for Aktiv Dødshjælp har forsøgt sig med.

Læger for Aktiv Dødshjælp afviser på deres hjemmeside, at en lovgivning om aktiv dødshjælp vil udgøre en glidebane alene med argumentet: ”Den er et fantasifoster. Lovene er visse steder blevet udvidet, jovist, men så længe man holder sig inden for lovens rammer, giver det ingen mening at tale om glidebane”

En glidebane
Med Svend Lings og Læger for Aktiv Dødshjælps indsats og metoder er glidebanen allerede godt på vej. Alene hvis man tager beskrivelsen øverst i dette indlæg, er det jo såre enkelt at påkalde sig Svend Lings medlidenhed: Man ringer til Svend Lings, mailer sin sygejournal fra sundhed.dk og har nogle samtaler over telefonen – og Svend Lings sikrer nogle piller, man skal tage.

På hjemmesiden lyder argumentet for aktiv dødshjælp ”Skal sådanne stakler lide under vore moralske eller religiøse forestillinger, som de ikke selv deler? Må de ikke selv bestemme? Noget er værre end døden. Der forekommer livsødelæggende lidelser, som hverken læger eller andre kan gøre noget ved. Når summen af lidelse overstiger værdien af livet, og når udsigten til bedring er håbløs, må det være patientens egen afgørelse, om livet ikke længere er værd at leve.”

Jeg tager ikke stilling til selvmord ud fra hverken moralske eller religiøse overvejelser i forhold til den enkelte. Hvis nogen kom til mig og fortalte, at de overvejede at begå selvmord, er en sund og menneskelig reaktion at prøve at tale dem fra det – ikke at give dem ret i, at deres liv er uværdigt og, som Svend Lings, stikke dem nogle piller og på den måde hjælpe dem på vej.

Jeg finder det uværdigt, at nogle mennesker diskuterer, om mit liv er værdigt eller uværdigt. Konsekvensen er imidlertid, at hvis det medfører den lovgivning, man nu prøver at presse igennem, så behøver jeg ikke at lære at tackle modgang ved hjælp af livet, men kan bestille nogle piller hos en læge og gøre det forbi.

Jeg har dyb respekt for, at mennesker kommer i krise, når de på grund af pludselig ulykke eller sygdom skal lære at tackle for eksempel et voldsomt tab af funktionsniveau. Jeg forstår godt, at det kan rumme uendelig psykisk smerte at blive afhængig af hjælp fra andre mennesker. Men det er ikke nødvendigvis noget, der er umuligt at leve med, selv om det tager tid og kræver både hjælpemidler og hjælp omkring sig, der kompenserer for den nye situation.

Uværdigt at diskutere et livs værdighed
Men netop den tilgang, som Svend Lings repræsenterer, bærer præg af en traditionel, rationel, lægelig tankegang, der fokuserer på ”lidelser, som hverken læger eller andre kan gøre noget ved.” Jeg er bekymret over, at alt, hvad læger ikke kan reparere, anses for uværdigt og bør kasseres. Det giver en forståelse, der totalt negligerer den rehabiliterende indsats, som kan udføres af tværfaglige teams og som RehabiliteringsCenter for Muskelsvind (rcfm.dk) har stor erfaring med ikke mindst i forhold til meget terminalt syge patienter med for eksempel ALS.

Resultatet er, at værdien af mit og andres liv med handikap bliver sat til offentlig diskussion. Det i sig selv udgør en del af glidebanen, for det ændrer ikke blot min, men også andres opfattelse af værdien af mit liv. Langsomt vil de økonomiske muligheder også blive ændret for mig og andre: hvis vi ikke kan lide den faldende sociale standard, samfundet vil stille til rådighed for os, har vi vores ’frie valg’ til at forlade denne verden. For Svend Lings og Læger for Aktiv Dødshjælp er der naturligvis ikke tale om en glidebane, men udelukkende tale om at justere en gældende lov.

Det bringer mig frem til den vigtigste konklusion: at det netop er derfor, vi ikke skal have en lov. Det bliver alt for nemt at lovgive om gode, dårlige, værdige og uværdige liv.

Måske bliver smerten ved livet også for ubærlig for mig en dag. Det kan jeg jo ikke vide. Men så er jeg i samme gruppe som de mennesker, Svend Lings ifølge ham selv taler om: dem, der alligevel snart dør, og for hvem smerten ikke længere giver mening. I den situation vil jeg bede om at få slukket for min respirator og takke ja til den palliative behandling, jeg kan og skal tilbydes. Eller jeg vil selv tage ansvar for mit selvmord – uden at blande staten ind i det.
 

Om ’Ikke Død Endnu’: Græsrodsbevægelse, der med afsæt i et handikap-perspektiv er imod indførelse af aktiv dødshjælp og assisteret selvmord i Danmark. ’Ikke Død Endnu’ ønsker en mere nuanceret debat, som man ikke har religiøse motiver for at gå ind i.

Forrige artikel Enhedslisten: Regeringens psykiatriforslag er et makværk Enhedslisten: Regeringens psykiatriforslag er et makværk Næste artikel Sundhedsstyrelsen: Sundhedsvæsnet skal indrettes til multisygdom Sundhedsstyrelsen: Sundhedsvæsnet skal indrettes til multisygdom
 • Anmeld

  Benny Bjerregaard

  Hvad det også handler om

  Det handler om selvbestemmelse, næsten ligesom "fri abort", hvor det ganske vist er en anden end en selv man "slår ihjel" !

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Selvstændig

  Din egen beslutning

  Under læsning af indlægget kan man godt få den opfattelse, at man ikke selv tager beslutningen; men det er jo ikke tilfældet. Den foreslåede dødshjælp bygger jo netop på, at det er patientens egen beslutning som "exithjælpen" herefter vurderer ud fra et fagligt synspunkt og at man selvfølgelig ikke kan få dødshjælp til kærestesorg eller dårligt udseende på grund af bumser.
  Det er da et mærkværdigt samfund, hvor man kan tage labradoren hen til dyrlæge,n fordi den har fremskreden cancer og stort set ikke kan bevæge sig på grund af gigt og få den aflivet: AF kærlighed til dyret. Men når det er mennesket selv, så kan det ikke lade sig gøre: Du har bare værsgo at gå tiden ud uanset hvor smertefuldt og traumatiserende det måtte være - vistnok på grund af en gennem århundreder mærkelig i den enkelte nedlagt religiøsitet, som mange har svært ved at slippe.
  Jeg savnet tal på hvor mange, der har fået det endnu værre i livet, fordi de har forsøgt selvmord, som er kikset - for det er jo også en af konsekvenserne ved forbuddet.

 • Anmeld

  Bo Stavnsbo · pensionist

  fridød eller tvangsliv

  Personligt ville jeg rovelske et menneske der blot elskede at dø, men det er ikke normalt i vort samfund!
  Vi er til besvær, vi gør ingen gavn og vi koster bare samfundet penge, er hvad vi oftest hører, selv de nærmeste beklager at de ikke har overskud til at være nær hele tiden!
  Når man på den måde lærer at man egentlig er i vejen, til besvær og i øvrigt overflødig - vil man nemt kunne føle at man gør både familie og verden en tjeneste ved at ophøre med at eksistere.
  For de, der altid skal hjælpes, passes, assisteres, er det ikke rart at få at vide at andre klipper timer ud af deres liv for at være til stede. Hvis jeg har problemer med hjulet på kørestolen, længden på stokken eller bare med styrken på støttesokken - kan jeg jo sige det - uden at nogen forstår hvad problemet egentlig er. Jeg vil gerne fortælle det og de vil gerne forstå det, men vores situation er så forskellig at det kan være umuligt at forstå (som når mor siger man skal spise salat i stedet for frikadeller)
  Hvis man ønsker at dø er det da altid fordi man ikke føler en grund til at leve (overflødig, i vejen, udskældt, økonomisk omkostning, - som alternativ til at være elsket, deltage i fællesskab og skabe god stemning).
  Man skal da lære at leve før man kan acceptere at man en dag skal dø, man skal lære at ville leve før døden kun er en afslutning - og man skal lære hvad det betyder at sige farvel til andre for at tro at andre siger farvel når det bliver ens egen tur.
  Og så skal man elske livet mens man har det, glæde sig over medgang og ærgre sig højlydt over modgang - hvis livet var en dans på roser ville der straks være nogle der hellere ville stå på ski eller pille navle! Hvis vi alle hed Alba og blot ventede på at blive Body - ville vi jo ikke være os selv.

 • Anmeld

  Lisbeth Haugaard · finansuddannet

  LÆGER HAR ADGANGEN SELV

  Det må være så dejligt, at vide med sikkerhed, at man aldrig kommer i en situation, hvor summen af lidelser overgår det gode liv. Det er vi så 80 procent, der ikke er sikre på, så vi vil gerne have trygheden og muligheden. Helt den samme som lægestanden har i dag. "Læger for aktiv Dødshjælp 5. oktober 2016 • De fleste læger, jeg kender, har en dødelig dosis liggende til sig selv og ofte også til konen.
  Svend Lings"

 • Anmeld

  Maria Nielsen

  Værdighed?

  Jeg finder det værdigt selv at kunne bestemme over tidspunktet for min død, hvis jeg skulle ende i en forfærdelig situation med en dødelig sygdom, hvor lidelse er eneste fremtidsudsigt. Her er døden ikke et valg - blot et spørgsmål om hvornår og hvordan den indtræffer.
  Jeg forholder mig ikke til andre situationer, f.eks. permanente handicap, som jeg mener er en helt anden situation, og i øvrigt kan ingen beslutte for andre, hvornår deres liv er uværdigt. Det er en fuldstændig personlig beslutning!
  INGEN andre end jeg har retten til at bestemme over mit valg - det er MIT liv - og MIN død - hvis jeg skulle vælge således.
  Og jeg finder det værdigt, at kunne få hjælp til at begå selvmord således, at jeg kan få "en sikker løsning", hvor døden bliver så skånsom og sikker som muligt.
  Så jeg har et stort ønske om lovliggørelse af assistance til selvmord i visse situationer, og jeg mener også, at Svend Lings har handlet med næstekærlighed overfor de mennesker, han har hjulpet på vej.

 • Anmeld

  Lisbeth Haugaard · finansuddannet

  LÆS VENLIGST FORSLAG TIL LOV

  Man modstandere, har desværre ikke sat sig ind i det lovforslag, der ligger lige her Svend Lings lov om aktiv dødshjælp:
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1098174103601998&id=882147211871356&hc_location=ufi
  Husk lige, at under den nuværende lovgivning, da er det den enkelte læges egen politiske, faglig og religiøse holdning, der er i spil. De har den fulde ret til at skrue op og ned for medicinen, bare intentionen er i orden. Så jeg er ikke i tvivl om hvilken person, jeg håber på kommer til mig HVIS summen af lidelser overgår det gode liv. Der er jo ikke tale om at hele Danmarks befolkning skal have hjælpen. Men en der lider unødvendigt er een for meget.

 • Anmeld

  Lene rasmussen · Cand. Mag

  Mor blev ædt op af kræften i en langsom pinefuld død

  Desværre er det ikke alle der tåler morfin. Min mor gjorde ikke,og de havde ingen effektiv smertedækning, da hendes brystkræft spredte sig. Det sidste halveår af hendes liv var et smerte helvede, som toppede de to sidste måneder. jeg havde mit børne værelse ved siden af hende. Jeg faldti søvn ved lydene fra hendes forsøg på at undertrykke smerten og jeg vågnede ved samme lyd. en jamren jeg aldrig glemmer og som har fulgt mig gennem livet. Mor havde ikke kræfterne eller modet til at springe ud foran et tog, selvom hun luftede tanken, hun burde have fået tilbud om hjælp til en værdig afslutning. Det er passer slet ikke argumentet om at alle kan smerte dækkes. Ps. Jeg tåler heller ikke morfin :-(

 • Anmeld

  Lisa Grye Elstorp · Førtidspensionist

  Hvorfor må jeg ikke vælge aktiv dødshjælp som uhelbredelig syg

  Aktiv dødshjælp er frivillig, hvorfor skal i få det til at lyde som tvang.
  Hvorfor vil i ikke give mig retten til at vælge selv, hvis det bliver nødvendigt.
  Ingen kan diskuterer om jeres liv er uværdigt. Det ved kun i selv.
  Men fordi du føler det uværdigt, skal det altså gå ud over mig.
  Du vil aldtig kunne blive tvunget til at modtage aktiv dødshjælp.

 • Anmeld

  Dorthe Wallin · QA manager

  Retten til selv at vælge sin død

  Vagn Jakobsens indlæg rammer for mig st se totalt ved siden af målskiven. Intentionen er på ingen måde at lovgive om, at når et liv bedømmes som uværdigt, så er det lægens opgave at afslutte det. Hvis Vagn Jakobsen havde sat sig ind i sagen, ville han indse, at lovforslaget handler om at give det enkelte menneske ret til selv at bestemme over sit liv og sin død. Det er patienten selv, der tager initiativet. Det er patienten selv, der skal dokumentere, at hans/hendes lidelser ikke kan behandles eller fjernes. Det er patienten selv, der skal købe medicinen og derefter er det patienten selv, der skal indtage medicinen. Lovforslaget lægger jo på ingen måde op til, at samfundet skal bedømme, hvem der skal leve, og hvem der skal dø. Det er helt op til patienten selv at tage beslutningen og derefter bede en læge om at gøre det muligt at afslutte livet på en værdig måde. Du vælger selv dit liv og ønsker du ikke at dø, så er sagen afgjort. Som du selv skriver, foregår der i dag en skjult dødshjælp. Forskellen er, at her er det lægen, der tager beslutningen - ofte uden at drøfte den med hverken patienten eller den pårørende. Hvis din modstand skal give mening, så skal loven, som forbyder denne praksis håndhæves! Det vil så betyde at en stor del af landets læger vil blive frataget deres autorisation, men det er en helt anden snak

 • Anmeld

  Lisbeth Haugaard · finansuddannet

  Spørgsmål til Altinget

  Hej med Jer. Der er nogen, der spørger om hvorfor deres indlæg ikke kan komme på og at deres indlæg skal godkendes. Er det Altinget der godkender ? Skal man like siden for at få lov til at skrive. For det kan vel ikke være den enkelte artikelskriver, der bestemmer kommentarerne. Jeg håber på, at vi har ytringsfrihed. Gerne en tilbagemelding om reglerne ;-) På forhånd tak.

 • Anmeld

  Marianne Hansen

  Der skal ikke lovgives for en lille gruppe kun - men for os alle.

  I en nylig undersøgelse fra England, Iflg vedlagte link, som spurgte 1036 mennesker med handicaps, mente
  46% at handicaporganisationerne skulle holde sig neutrale
  36% at de skulle støtte assisteret selvmord
  8% at de skulle gå imod

  http://www.dadid.org.uk/

  Måske skulle man spørge medlemmerne, inden man som enkeltpersoner går så hårdt ud.

 • Anmeld

  Kristian Andersen · Fagdebatredaktør

  Svar til Lisbeth Haugaard

  Kære Lisbeth

  Tak for din kommentar. Alle er selvfølgelig velkomne til at ytre sig, så længe det er i overensstemmelse med Altingets retningslinjer for kommentarer. Dem finder du her: http://www.altinget.dk/artikel/regler-for-kommentarer-hos-altinget

  Hvis du fortsat oplever problemer, så skriv til debat@altinget.dk. Det kan også skyldes et teknisk problem.

  Bedste hilsner
  Kristian Andersen, fagdebatredaktør, Altinget

 • Anmeld

  Ann Sørensen

  Aktiv dødshjælp eller ej ?

  Der bliver som regel talt om værdighed når emnet sygdom og død/dødshjælp kommer på banen. Jeg beder om at man spørger sig selv om man finder det værdig at være så syg så man ikke kan protestere når der bliver gjort noget som man ikke bryder sig om, så som at blive vasker for neden fordi man har haft afføring i sygesengen. Er det værdig at man ikke kan sige farvel til sine nærmeste pga at man er for syg til det ? Er det værdig at blive holdt kunstigt i live selv om der ingen helbredelse findes ? Er det værdig at ligge og stirre op i et loft 24/7 fordi man ikke kan andet, medens man bliver holdt i live ? Er det værdig bare at skrumpe ind for øjnene af sine nærmeste Fra livskraftig til grønsag ? Er det værdig at holde i live for enhver pris ?

 • Anmeld

  Lisbeth Haugaard · finansuddannet

  PROPORTIONER og HANDICAPPEDE

  Jeg synes heller ikke, at det er fair at et par enkelte handicappede får så meget spalteplads - vi er altså 80 procent for. Undersøgelser fra udlandet viser, at handicappede er lige så ivrige for at få aktiv dødshjælp, som resten af befolkningen. Ingen af os ved, om vi bliver en af de uheldige. I øvrigt er forslag til lov jo kun for voksne habile mennesker, der SELV ansøger om hjælp til medicin, som man selv skal tage. Ansøgningen behandles af en gruppe af FRIVILLIGE læger. Anmodningen fra den lidende skal gentages flere gange. Gruppen "Ikke død endnu", som Jan repræsenterer her bestående af 6 personer har desværre ikke meget dokumentation for sin påstand. Det er en minoritet (promillegruppe) i udlandet, der afviser god kvalificeret dokumentation. Og enkelttilfælde, der blev opdaget af en kontrol bliver pustet op. Vi mangler vist at folkets røst, folkets stemme bliver hørt også af redaktionen på Altinget. Det skal betragtes som en opfordring. Tak for det.

 • Anmeld

  Lisbeth Haugaard · finansuddannet

  LINGS FORSLAG TIL LOV - BRUG DETTE LINK

  Svend Lings lov om aktiv dødshjælp:
  http://aktive-laeger.dk/onewebmedia/Lovforslaget.pdf

 • Anmeld

  Poul B. · pensionist, iagttager

  Denne alvorlige stillingtagen beror hos den enkelte

  Den enkelte, f.eks. Lene rasmussens mor, SKAL have lov til pr. kommando, at slippe fri af tortur. Det er min mening. Min mor var i 1973 igennem samme tortur. "Det må da kunne holde op" var hendes sidste ord.
  Tilfældigvis (?) døde hun i vore arme, og vi var ca. ti sørgende omkring hende. Tak for hensynsfuldhed. Hvem skal vi takke? Aldrig ses hende så fredfyldt derefter! Den dejligste mor!
  Når bl.a. Schweitz og Holland kan håndtere problematikken, kan vi også i Nordeuropa. Tak for klummen Jan Vagn........og debatten.

 • Anmeld

  Lisbeth Haugaard · finansuddannet

  2 debatter på samme sag

  Til redaktionen og læserne. Der er 2 debatter på samme sag. Her er linket, hvis man vil debattere begge steder. https://www.facebook.com/Altingetdk/posts/10155010775113187?hc_location=ufi

 • Anmeld

  Lisbeth Haugaard · finansuddannet

  AELDREBLOGGEN STØTTER AKTIV DØDSHJÆLP

  Fra Læger for Aktiv dødshjælp skriver
  Bent Aalbæk-Nielsen
  2. marts kl. 15:24
  På aeldrebloggen.dk bakkes der helhjertet op om bestræbelserne på at få lovliggjort aktiv dødshjælp
  http://www.aeldrebloggen.dk/
  Du kan meget let tage del i debatten her på Ældre-bloggen.
  Scroll ned til bunden af denne side, og brug "blanketten" dér til at sende dit indlæg eller din kommentar.

 • Anmeld

  Ove Villadsen

  vejledning til selvmord også til dem der egentlig gerne vil livet

  i mange tilfælde af selvmord, kan man efterfølgende konstatere at den pågældende person hade fortrudt, men at det var for sent.
  Svend Lings kalder de psykisk syge mennesker der benytter hans vejledning til at begå selvmord, selv om de egentlig ønsker livet, for en bivirkning.
  En bivirkning? at masser af mennesker, der behøver hjælp og tid til at komme sig over en depression begår selvmord efter hans vejledning for en bivirkning?
  Det var en uværdig og sjofel bemærkning Svend Lings og siger noget om dit forkvaklede menneskesyn

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, i klssen 'gammel'.

  Jeg ville ikke få noget ud af,at gå dybt ind i det skrevne.....

  ....og kommentarerne, blot iplyse:
  Jeg kan godt lide Svend Lings. Modig og en hædersmand.
  Ps. Jeg har intet forhold til religion. Vi skriver 2018. Foretrækker viden frem for tro.
  Rigtig, rigtig God weekend. P.

 • Anmeld

  Lisbeth Haugaard,

  Svar til Ove Villadsen

  Som du forhåbentlig ved, så er det KUN FYSISKE sygdomme, fremskrede, uheldbredelig og livstruende med kroniske smerter, hvor ALLE muligheder ER UDTØMT med tilhørende recepligtig medicin, der er tale om, så den gruppe, der lider af psykiske tanker har ikke adgang til medicinen. Og hvis de propper sig med medicin og overlever, så var det nok ikke ment alvorligt. Det kan man aldrig undgå og det sker også nu. Den slags tilfælde, skal IKKE benyttes som løftestang til at svigte de syge mennesker og det skal personlig "stærk tro" og rigide fagforeningsinteresser heller ikke. Vær venlig at læse om de ubærlige lidelser på Læger for aktiv dødshjælp, for det ser ud til, at det har du ikke.

 • Anmeld

  Bente Fjældstad · Folkepensionist / vågekone

  Hm

  Ville gerne sige noget klogt lige nu.
  Dog har Lisbeth Haugaard skrevet netop mine tanker.
  Må jeg stille et opfølgende spørgsmål :
  Hvis det menneske I elsker allermest vælger at begå selvmord. Hvordan vil I så helst høre deres liv sluttede. Som et desperat spring ud foran et gennemkørende tog ? Med et våben i munden ? Ved et hop fra 10. etage ? Ved medicin givet, mens de nærmeste var der til at holde i hånd ?
  Kun den enkelte kender svaret. Selv er jeg ikke i tvivl ❤️

 • Anmeld

  Peter Hansen

  Øhh?

  Aktiv dødshjælp er frivillig, hvorfor skal i få det til at lyde som tvang? Det er jo op til folk selv hvad de ønsker.

  https://find-frisoer.com/

 • Anmeld

  Jan Eriksern · Specialist

  Et ønske om at forlade verden

  Jeg mener, at det er op til individet selv, hvor vidt man ønsker at leve længere.

  Selvfølgelig skal der tages forbehold for ældre demente og senile, som ikke er i stand til at træffe en rationel beslutning.

  http://platinhair.dk

 • Anmeld

  Brian Hansen

  Hvis man ønsker at dø, burde ingen stå i vejen for det

  Jeg synes det er åndsvagt andre skal bedømme om man skal leve eller ej. Lad dog mennesket selv bestemme.

  https://find-tattoo.dk/