Der skal styr på de ældres medicin

DEBAT: Regioner, stat og kommuner skal samarbejde om at finde løsninger, som giver større tryghed og bedre livskvalitet for ældre patienter, der har behov for flere slags medicin, skriver Ældre Sagens Bjarne Hastrup og Rikke Løvig Simonsen fra Pharmadanmark.

Af Bjarne Hastrup og Rikke Løvig Simonsen
Direktør i Ældre Sagen og formand for Pharmadanmark

I 2015 blev der rapporteret omkring 175.000 såkaldt utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase, og 91.000 handlede om medicinering. Alt for mange patienter indlægges på grund af problemer med medicinen, og en del kunne være undgået, hvis der var styr på det.

Rigtig medicin i den rigtige mund
Ældre medicinske patienter er særligt udsatte, fordi de ofte får flere forskellige slags medicin på én gang, og for nogle er det svært at overskue. Det er det desværre også for sundhedspersonalet. De har sværere ved at bevare overblikket, når deres patienter får mange forskellige slags medicin.

Det øger risikoen for fejl, der kan gøre patienterne mere syge og livsfarligt syge.

Det lyder måske simpelt og indlysende, at den rigtige medicin skal i den rigtige mund på det rigtige tidspunkt. Men virkeligheden er desværre en helt anden, specielt for ældre.

Derfor er der brug for at sætte kraftigt og målrettet ind over for medicinfejl og uhensigtsmæssig brug af medicin – problemer, som blandt andet skyldes manglende sammenhæng i det sundhedssystem, de ældre møder.

Flere slags medicin skaber rod
Det ser nu ud til, at der faktisk endelig bliver sat stærkere fokus på særligt ældre patienters problemer med medicin. En national demenshandlingsplan er på vej, og forleden indgik sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V) en aftale med partierne bag finansloven om 1,2 milliarder kroner til en ny national handlingsplan til gavn for den ældre medicinske patient.

Et af de i alt otte indsatsområder i planen er bedre styr på medicinen, særligt når det drejer sig om polyfarmaci hos ældre patienter. Det vil sige, når man får mange forskellige slags medicin på samme tid. Der, hvor det især brænder på, er, når ældre bliver udskrevet fra sygehus til hjemmepleje.

Her går det alt for tit galt med viden om ældre patienters medicin.

Gennemgang af medicinen
Handlingsplanen anbefaler indsatser til at styrke medicingennemgang. Det vil sige, hvor læger eller farmaceuter systematisk og kritisk gennemgår patientens medicin. Baggrunden er, at der er betydelig risiko for fejl og bivirkninger, når ældre patienter får flere forskellig slags medicin, ordineret af forskellige læger – sygehuslæge, speciallæge og egen læge. Endelig lægges der op til, at sundhedspersonale på plejehjem, i hjemmeplejen og i hjemmesygeplejen får bedre kompetencer til at håndtere medicin og polyfarmaci.

Fejl i ældre patienters medicin og forkert håndtering af medicin kan i værste konsekvens føre til dødsfald. Så det er rigtigt set af politikerne at aftale dette fokus.

Tænk på tværs
Nu er fordelingen af pengene fra finansloven til udmøntningen af handlingsplanen forhandlet på plads.

Og vi har et godt råd til politikerne: Regioner, stat og kommuner er nødt til at arbejde sammen om at finde frem til de løsninger, som giver større tryghed og bedre livskvalitet for ældre patienter, der har behov for flere slags medicin. Der skal tænkes mere på tværs. Og man skal blive langt bedre til at udnytte de mange gode kompetencer på tværs.

Det nære sundhedsvæsen
Der bliver flere ældre og yngre mennesker med kroniske sygdomme. Samtidig bliver flere behandlet ambulant, og indlæggelser på sygehuse bliver kortere. Derfor bliver der mere brug for opfølgning og behandling i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, tæt på borgernes eget hjem. Også her handler det om, at samarbejdet mellem for eksempel sygehuse, kommuner og de praktiserende læger bliver bedre og tættere.

For den enkelte behøver det ikke spille nogen rolle, hvor den, der behandler, er ansat. Men man forventer med rette god kvalitet og forventer, at de mennesker, som er involveret i ens behandling, naturligvis deler den relevante viden og taler sammen. Om du bor i Thyborøn eller Hillerød må heller aldrig være bestemmende for, hvilken behandling og hvilke sundhedstilbud, du tilbydes.

Den rette politiske medicin
Det er meget vigtigt at styrke sundheden på ældre medicinske patienters vegne. Hvis der sjuskes med medicin, og hvis der ikke findes de nødvendige strukturer og rammer for, at medicin bruges rigtigt, så får hverken ældre patienter eller samfund det fulde udbytte af medicinen, og det kan have meget alvorlige konsekvenser for den enkelte.

Det er rigtig godt, at sikker og effektiv medicinsk behandling til ældre patienter er på dagsordenen. Og der skal den rigtige politiske medicin til, i de rigtige doser, på det rigtige tidspunkt og helt konkrete planer.

Det vil vi holde politikerne op på. Vi tager fat allerede på Folkemødet i næste uge, hvor Pharmadanmark og Ældre Sagen på et debatmøde vil diskutere fejlmedicinering med Lægeforeningen, Danske Patienter og Danske Regioner.

Forrige artikel PLO: Astman har glemt sit ansvar PLO: Astman har glemt sit ansvar Næste artikel Lægemiddelstyrelsen: HPV-vaccinen virker Lægemiddelstyrelsen: HPV-vaccinen virker