DFF: Vågn op, Adelskov, og lyt

REPLIK: KL's Thomas Adelskov sender i en opsang til Scleroseforeningen et dårligt signal om et lukket sundhedssystem, der ikke virker for borgerne, skriver DFF's Lisbeth Balslev Aagaard i en replik. Hun efterspørger empati og lydhørhed. 

Af Lisbeth Balslev Aagaard
Leder af Rådgivningen i Dansk Fibromyalgi-Forening (DFF)

Thomas Adelskovs 'opsang' til Scleroseforeningen på Altinget 22. september 2015 gav et indtryk af et KL, der ikke lytter, og som forsvarer et system, som ikke virker for borgerene.

Nuvel - selvfølgelig skal en KL-formand være talerør for kommunerne, men arrogance har det med at sløre signalet, og det kan ligeledes ofte komme til at lugte langt væk at magtbrynje.

Lyt, anerkend og åbn op
Adelskov sender et signal, der lukker for debat omkring de reelle retssikkerhedsmæssige problemer, der er i kommunerne.

Kommunerne ved det, borgerne ved det, de fleste politkere ved det – og handicaporganisationerne og andre organisationer ved det.

Alligevel lytter Adelskov ikke til de problemstillinger, Scleroseforeningen fremlægger; han glemmer at anerkende Scleroseforeningens arbejde for deres medlemmer, og han reducerer retssikkerhedsproblemets størrelse ved at henvise til en omgørelsesprocent på 14 %, modsat Scleroseforeningens opmærksomhed på de 35 %.

Adelskov skriver, at der i de 24 % af sagerne kan være tale om sagsbehandlingsfejl, eller at kommunerne ikke har oplyst sagen tilstrækkeligt.

Et retssikkerhedsmæssigt problem
Som leder af en rådgivning spørger jeg stille og roligt: Er dette ikke et signifikant retssikkerhedsmæssigt problem?

Der sidder borgere i den anden ende, som venter på at komme videre i livet; at få afklaret deres sag.

Denne empatiske tilgang anlægger Adelskov ikke; han synes i stedet at lægge vægten på et forsvar for, at forvaltningsloven og retssikkerhedsloven ikke anvendes, som loven forskriver.

Derudover glemmer Adelskov alle de retssager, der rejses mod Ankestyrelsen. Ankestyrelsen synes med det stigende antal af retssager mod Styrelsen at have en politiserende tilgang til deres afgørelser, selv om Styrelsen burde være en garanti for, at retssikkerhedsloven blev opfyldt i kommunernes forvaltningspraksis.

Karen Ellemann lytter og anerkender
Dansk Fibromyalgi-forening har netop mødt vores nye social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) i de danske handicaporganisationers hus (DH-Huset) i Høje-Taastrup.

Oplevelsen var positiv. En yderst imødekommende og anerkendende minister, som lyttede til alle handicaporganisationernes bekymringer.

Gennemgående for alle indlæg fra de forskellige organisationer var, at de oplevede retssikkerhedsproblemer i kommunernes forvaltningspraksis. Det er således ikke kun Scleroseforeningen, der har oplevelser omkring retssikkerhedsproblemer i kommunerne.

DFF støtter op om Scleroseforeningens indlæg af 15. september 2015.

DFF´s samarbejde med Borgerretsfonden
Dansk Fibromyalgi-Forening samarbejder i øjeblikket med Borgerretsfonden, som er en uafhængig fond med den tidligere Ombudsmand som formand.

Borgerretsfonden træffer sine afgørelser på rent juridisk grundlag uden at være bundet af økonomiske, politiske eller personlige hensyn.

DFF's samarbejde med Borgerretsfonden består primært af belysning af retssikkerhedsproblematikker.

DFF er således ved at samle konkrete cases fra vores medlemmer. Cases fra helt almindelige borgere, som krænkes og kastes igennem meget lange forløb, og som har karakter af mistænkeliggørelse, psykologisering, årevis med kontanthjælp – og menings- og indholdsløse ressourceforløb.

Målet for DFF er at finde nye løsninger, der kan forbedre forvaltningspraksis i kommunerne, så vores medlemmers retssikkerhed styrkes.

Dømmekraften i skred grundet økonomi
Fibromyalgi er en fysisk kronisk smertesygdom, som er anerkendt af WHO, men som ikke anerkendes i kommunerne – og ofte heller ikke i det etablerede sundhedsvæsen.

Dette er uforståeligt.

I stedet rubriceres sygdommen ofte som 'psykiske problemer' og 'ondt i livet'.

Det er et retssikkerhedsmæssigt problem, fordi borgerne møder en krænkelseskultur. Måske og formodentlig fordi kommunernes viden og dømmekraft er sat ud af spil på grund af det økonomiske pres, der er på kommunernes bundlinjer.

DFF mener, at juraen må have forrang frem for økonomi.

Sådan skal det altid være i en retsstat.

Ellers udvikles en kultur i forvaltningerne som i Odense, hvor dømmekraften sættes ud af spil på grund af skjulte økonomiske dagsordener, der medfører ulovlig forvaltningspraksis.

Godt, at socialrådgiverne råbte op i Odense.

DFF vil til enhver tid bekæmpe forringelser af borgernes retssikkerhed og åbne diskussionerne og deltage i at finde løsninger.

Inviter DH med i løsningerne
DFF forslår, at KL inviterer organisationerne, herunder DH og fagbevægelsen, til møde, så vi i fælleskab kan finde løsninger på de reelle problemer, der er i kommunerne.

Det er ofte i mødet med "den anden", at tillid opstår, og udfordringerne løftes på kvalificeret vis.

Borgerne vil hermed i højere grad fremover kunne opleve, at lovene overholdes.

Og det er jo ikke så "beskæmmende" endda.

 

Forrige artikel Forening: Forstå pårørendes vilkår Forening: Forstå pårørendes vilkår Næste artikel Foreninger: Vi glemmer socialt udsattes tænder Foreninger: Vi glemmer socialt udsattes tænder