Diabetesforeningen til ny minister: Gør forebyggelse til din vindersag

DEBAT: Forebyggelse bør blive et nøglepunkt i den nye sundhedsaftale, som regeringen med sundhedsminister Magnus Heunicke i spidsen vil forhandle på plads, mener Diabetesforeningen.

Af Ane Eggert Jackson
Politisk chef, Diabetesforeningen

I de seneste årtier har vi set en voldsom stigning i antallet af danskere, der får type 2-diabetes, og det er en udvikling, der desværre ser ud til at fortsætte.

I 2030 vil dobbelt så mange danskere have type 2-diabetes end i dag.

Type 2-diabetes er arvelig, men udløses i mange tilfælde af usund livsstil og overvægt.

Stigningen i type 2-diabetes skyldes ikke, at vi på et par generationer har fået dårligere selvdisciplin og ikke kan sige nej til cola og kage.

Det skyldes, at vi har skabt et samfund, som fremmer udviklingen af overvægt og type 2-diabetes, og derfor er vi sammen nødt til at påtage os ansvaret og sætte ambitiøse mål for at vende udviklingen.

Udvikling kræver politisk mod
Satspuljepartierne præsenterede i 2017 ’Den nationale diabeteshandlingsplan’, hvor en af visionerne netop er, at færre skal udvikle type 2-diabetes i fremtiden.

Det er et vigtigt signal, og der er flere gode initiativer i gang i det regi.

Men hvis vi skal knække kurven for overvægt og type 2-diabetes, kræver det politisk mod til at prioritere forebyggelse i langt højere grad end hidtil.

Vi har brug for en langsigtet og vedholdende indsats med fokus på børnene og ensartet kvalitet kommunerne imellem, så vi mindsker social og geografisk ulighed.

Sæt ind over for usunde fødevarer
Statsminister Mette Frederiksens overordnede fokus på vores børn bør også være i fokus i sundhedspolitikken.

Sunde vaner skabes tidligt i livet. Det skal samfundet understøtte – ikke mindst med rammer, der gør det let. Det er et vigtigt skridt for at forebygge overvægt og type 2-diabetes.

Vi ved, at den største årsag til stigningen i overvægt er, at usunde fødevarer er blevet lettere tilgængelige.

Derfor håber vi, at den nye regering vil prioritere strukturel forebyggelse ved at mindske tilgængeligheden af de usunde fødevarer.

Man kan regulere priserne, så usunde fødevarer bliver markant dyrere og sunde fødevarer markant billigere. Start med at genindføre sodavandsafgiften. Vi ved, at det virker – især over for børn og unge.

Samtidig bør skoler og uddannelsesinstitutioner have mulighed for at give alle skolebørn et sundt og gratis måltid mad og indføre mere motion i skoletiden.

Fra Svendborgprojektet ved vi, at de børn, der har haft seks idrætslektioner om ugen, har 45 procent lavere risiko for at udvikle type 2-diabetes i forhold til børn i almindelige folkeskoler.

Det er et resultat, der er til at tage og føle på.

Minister skal vedtage forebyggelsespolitik
Siden kommunalreformen har kommunerne haft ansvaret for de forebyggende indsatser, og Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker har været et godt grundlag for udviklingen af forebyggelsesindsatserne i kommunerne.

Men der er alt for stor variation i tilbud og kvaliteten afhængigt af, hvilken kommune man bor i.

Derfor bør man prioritere kvalitetsudvikling af tilbud i kommunerne og indføre bindende krav, så postnummeret ikke er afgørende for ens sundhed.

Så kære sundhedsminister Magnus Heunicke: Sæt forebyggelse højere på den sundhedspolitiske dagsorden og vedtag en ambitiøs forebyggelsespolitik med fokus på strukturel forebyggelse og bindende krav til kommunerne, så vi for alvor får vendt udviklingen i overvægt, type 2-diabetes og andre livsstilsrelaterede sygdomme.

Forrige artikel Dansk Erhverv om overvægt: Kommuner skal forpligte sig til konkrete mål Dansk Erhverv om overvægt: Kommuner skal forpligte sig til konkrete mål Næste artikel Lægerne: Sundhedsvæsenet har ikke ressourcer til at behandle flere borgere Lægerne: Sundhedsvæsenet har ikke ressourcer til at behandle flere borgere