Efter udflytning: Patienter risikerer forlænget ventetid på klagesager i tre år

UDFLYTNING: Styrelsen for Patientklager stiler mod senest i 2022 at få nedbragt ventetiden på klagesager til egen målsætning. Helt uacceptabelt, mener Danske Patienter. Ny handlingsplan skal få sagspuklen ned, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Ophobede sager, stigende sagsbehandlingstider og øgede udgifter.

Regeringens udflytning af arbejdspladser sætter sine tydelige spor i Styrelsen for Patientklager, der blev oprettet som en selvstændig styrelse i sommeren 2018. 

Styrelsen har levet op til et ud af fire resultatkrav for, hvor lang tid behandlingen af patientklager i gennemsnit må tage, viser en årsrapport for 2018.

Login