Ekspert: Tilsyns-rod med farlige læger kan fortsætte

INTERVIEW: Sundhedsjuristen Kent Kristensen er en af de mest brugte eksperter i mediernes dækning af Sundhedsstyrelsens tilsynsproblemer. Han giver her sin vurdering af de ændringer, som politikerne har sat i værk. Han roser, men frygter, at rodet fortsætter på grund af pengemangel.

Hvis ikke den nyoprettede Styrelsen for Patientsikkerhed får tilført markant højere bevillinger, så bliver problemerne på tilsynsområdet ikke løst. Så på trods af at Sophie Løhde og hendes forgængere i Sundhedsministeriet har lovet at få styr på området, så risikerer man, at medierne også i fremtiden vil grave sager op, hvor myndighederne ikke i tide har stoppet patientfarlige læger og sundhedspersoner.

Sådan lyder vurderingen fra lektor og ph.d. i sundhedsret Kent Kristensen fra Syddansk Universitet. De seneste år har han været en af de mest brugte eksperter, når medier har gravet konkrete sager frem om dårligt tilsyn på sundhedsområdet.

Og det er ærgerligt, mener Kent Kristensen. Han mener nemlig, at politikerne, ledelsen i Sundhedsministeriet og i Sundhedsstyrelsen det seneste år har taget mange rigtige skridt til at få lavet et tilsyn, som hurtigere får lokaliseret og stoppet læger og andre sundhedspersoner, der er til fare for deres patienter.

Login