Ekspert: Undersøgelse er på nogle punkter med til at frikende HPV-vaccine

INTERVIEW: Statens Serum Instituts undersøgelse af HPV-vaccinen ”demonterer” påstanden om, at vaccinen alene kan give uforudsete bivirkninger, vurderer forsker bag studiet. Omvendt er der indikationer på, at nogle kvinder kan have større risiko for bivirkninger end andre, vurderer han.

De piger, der har anmeldt mulige bivirkninger efter HPV-vaccination, var mere syge og gik oftere til læge før vaccinationen end andre piger, der også blev vaccineret.

LÆS: HPV-piger var oftere syge før vaccination

Den konklusion har Statens Serum Institut foreløbigt draget efter at have undersøgt pigernes brug af sundhedsvæsnet inden og efter vaccinationen via en registerundersøgelse, der endnu ikke er offentliggjort i sin helhed.

Men i forhold til diskussionen om HPV-vaccinens sikkerhed, hvad kan man så konkludere?

Det har vi spurgt afdelingschef Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut om. Han er en af forfatterne bag undersøgelsen.

Kåre Mølbak, I har påvist, at piger, der har anmeldt formodede bivirkninger, har haft et større forbrug af sundhedsydelser inden vaccinationen. Men I har ikke konkluderet, om det så skyldes, at piger, der i forvejen har symptomer, inden de bliver vaccineret, har større risiko for at få bivirkninger, eller om det viser, at vaccinen ikke har noget med pigernes symptomer at gøre?

Det kan være begge dele. Den ene forklaring kan være, at de piger, som i forvejen har mere kontakt til sundhedsvæsnet kan være mere sårbare over for at få bivirkninger. Den anden forklaring kan være, at de blot oplever, at deres symptomer skyldes vaccinen. Det vil sige, at det er en måde, som de selv, eller deres læge måske, forklarer deres symptomer med.

Og når du siger, at de ”oplever”, at deres symptomer skyldes bivirkninger. Er det så en fejlagtig opfattelse fra pigernes side?

Både ja og nej. Hvis du forestiller dig, at du døjer med problemer. Du har trænet meget håndbold. Du har måske nogle sportsskader, du har været til læge, indlagt på sygehuse, og du har været i kontakt med fysioterapi. Så får du tilmed en HPV-vaccine. Og så får du ondt i din arm og skulder på grund af vaccinen - så oplever du en forværring. Og det kan være, at kroppen reagerer på vaccinen som et traume. Det har vi set med andre lidelser, hvor et traume kan forværre de symptomer, en person i forvejen har. Dermed er det jo ikke en klassisk bivirkning, hvor et medikament har skadet kroppen. Det er mere et udtryk for en krop, der i forvejen er i stress og reagerer lidt mere voldsomt på vaccinen end normalt.

I andre situationer kan det være en fejlslutning?

Ja, der hvor patienterne inden vaccinen havde symptomerne. Så får de vaccinen, uden at det ændrer symptomerne, men de husker det som om, at symptomerne først kom efter vaccinen.

Så hvad er så konklusionen?

I dette studie kan vi ikke forklare årsagen hos den enkelte. Men det står fast, at pigerne har haft større forbrug af sundhedsydelser og flere registrerede symptomer inden vaccinationen. Så det demonterer det synspunkt, at symptomerne alene skyldes vaccinen.

KORA har lavet en undersøgelse, der viser, at personer, der rammes af piskesmæld ved trafikulykker, ofte inden ulykken har et større forbrug af sundhedsydelser end resten af befolkningen, inden de rammes af ulykken. Ser i ligheder?  

Vaccinen kan godt virke på samme måde. Det er bestemt en mulighed. Og det er noget, som må afdækkes i den videre forskning.

Styrker jeres undersøgelse mistanken om, at vaccinen har uforudsete bivirkninger. Eller styrker den vurderingen af, at vaccinen er lige så sikker som hidtil vurderet?

Jeg vil sige, at den er med til at nuancere billedet. Undersøgelsen er på nogle felter med til at frikende vaccinen. Men den er også med til at rejse nye spørgsmål, der skal arbejdes videre med. Det er vigtigt, at der fortsat forskes videre i vaccinens sikkerhed. Og at der graves efter flere forklaringsmodeller på det stigende antal indberetninger om formodede bivirkninger.

Så de, der vurderer, at vaccinen er fuldstændig sikker, kan finde opbakning i jeres undersøgelse, og det samme kan de, der siger, at der kan være en uforudset gruppe af piger, som har øget risiko for at få bivirkninger ved vaccinen?

Ja, det kan man godt sige. Der er dele af undersøgelsen, som støtter dele af de hypoteser som lægerne, Jesper Mehlsen og Louise Brinth fra Synkopecenteret på Frederiksberg har peget på. (De har peger på, at meget fysisk aktive piger kan have forhøjet risiko for bivirkninger - red).

Hvordan gør undersøgelsen det?

Vi ser, at pigerne i undersøgelsen har en øget forekomst af sportsskader. Der bliver dyrket meget idræt i denne gruppe. Måske er der piger, som har været særligt påvirkede i deres muskel-bevægeapparat eller i deres immunsystem. Undersøgelsen støtter nogle af deres tanker (Mehlsen og Brinth red. ), dog uden at bevise dem.  

Hvordan taler undersøgelsen for, at vaccinen er sikker?

En række piger har jo fået deres erstatningskrav afvist hos den offentlige patientforsikring, fordi symptomerne var startet før vaccinen. Og der støtter undersøgelsen disse afgørelser.

Så helt overordnet, hvor stiller det diskussionen om HPV-vaccinens sikkerhed?

Jeg vil sige, at det gør diskussionen mere nuanceret. Det forhold, at de formodede bivirkninger ikke kommer som et lyn fra en klar himmel, støtter dog overordnet den opfattelse, at vaccinen er sikker.

Forrige artikel Læger og patienter roser regeringens nye sundhedsmål Læger og patienter roser regeringens nye sundhedsmål Næste artikel Karen behøver ikke være kendt Karen behøver ikke være kendt
 • Anmeld

  Hanne Koplev

  En anden tolkning af det fundne resultat.

  Moderne mennesker udsættes for en cocktail af miljøgifte, hvoraf en del, f.eks. kviksølv, kobber, bly, aluminium, kan medvirke til udvikling af autoimmune lidelser.
  (Bemærk hertil venligst, at toksiske metaller har det med at deponere sig i indre organer, hvorfor de ikke kan diagnosticeres i en almindelig blodprøve.)
  Måske forholder det sig således, at de piger, som i forvejen lider under belastninger af diverse miljøgifte også er dem, som udvikler vaccine-bivirkninger, der kan have karakter af autoimmun lidelse?
  Vacciner indeholder ofte rester af det kviksølvholdige konserveringsmiddel Thiomersal, og dertil indeholder flere børnevacciner, også HPV-vaccinerne Gardasil og Cervarix, aluminium.
  På mus ses ”kemisk hjernebetændelse” og autoimmune lidelser efter vaccination med Gardasil.
  Link:
  http://vaccinepapers.org/brain-damage-from-low-dose-al-adjuvant-and-gardasil/

  Vacciner bør, i min optik, være sikre og effektive, og der bør være uvildig videnskabelig dokumentation herfor.
  Bemærk venligst, at Statens Serum Institut er en virksomhed, der sælger og producerer vacciner, og SSI er dermed ikke uvildig i sagen om mulige bivirkninger af HPV-vacciner.

 • Anmeld

  Bente Stenfalk

  Citat af den psykiater, som skal 'behandle' de HPV-ramte

  Citat:

  ”Blame-X”-syndromet

  • Udbrud af symptomer på funktionelle, somatiske syndromer,
  der opstår blandt grupper af mennesker, der er udsat for en
  tilsyneladende sygdomsfremkaldende stimulus.

  • Hvis stimulus X er mistænkt eller beskyldt for at være
  årsagen, er den ofte angivet i udbruddets navn.

  • Stimulus X får derefter megen omtale i medierne –
  lovgivning rettet mod sikring af pleje og kompensation til
  ofrene samt sagsanlæg rettet mod at straffe producenterne"

  Citat af psykiater PER FINK, ham, som SST mener, skal hjælpe de HPV-ramte kvinder.

  Men mange af dem har jo fået andre diagnoser: POTS og ME...

  https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sygdom-og-behandling/vaccinationer/~/media/9679AB86EA9F4B1EB4CBD0C435F89C5E.ashx#page=6&zoom=auto,-248,465

 • Anmeld

  Bente Stenfalk

  Troværdig samarbejdspartner?

  Denne her siger alt om statens rådgiver, SSI:

  http://www.mx.dk/nyheder/hpv/story/31373980?redirect=mobi&nocache=0.21742463600821793

 • Anmeld

  Hanne Koplev

  Videnskabelige konklusioner eller?

  Hvad kan man egentligt konkludere ud fra Statens Serum Instituts undersøgelse?
  Først bør man tage i betragtning, at Statens Serum Institut er en virksomhed, der sælger og producerer vacciner. Statens Serum Institut er derfor ikke uvildig og man kan forestille sig, at spørgeskemaet fra Statens Serum Institut er stillet op på en sådan måde, at Statens Serum Institut får de svar, som de ønsker.
  Hvor mange af de adspurgte har ikke besvaret spørgeskemaet, og er der lige mange, som ikke har besvaret spørgeskemaet fra gruppen af de HPV-vaccine-ramte, som af de ikke HPV-vaccine-ramte?
  Og når Statens Serum Institut i deres undersøgelse finder, at der er forskel i ”sygelighed” blandt HPV-vaccine-ramte og de ikke HPV-vaccine-ramte, idet de HPV-vaccine-ramte har haft flere lægebesøg med videre, hvad kan man så konkludere ud fra det?
  Kan man på grundlag af undersøgelsen på videnskabelig vis konkludere at ”HPV-bivirkninger er skabt i hovedet på piger og forældre”?
  Kunne man ikke ligeså godt have konkluderet, at der er forhold, som peger på, at piger, som reagerer på HPV-vaccinen er mere ”sarte” end piger, som ikke reagerer på HPV-vaccinen, men at man ikke kender disse forhold?
  Hvis jeg havde været forsker, havde jeg undersøgt om gruppen af HPV-vaccine-ramte er at sidestille med gruppen af de ikke HPV-vaccine-ramte med hensyn til belastning med miljøgifte, udvikling af allergisk reaktion, arveegenskaber, som påvirker følsomheden overfor miljøgifte med videre.
  Dertil ville det være oplagt at undersøge, om de HPV-vaccine-ramte, ved moderne testmetode, reagerer mere allergisk overfor Gardasil / Cervarix vaccinen og dens komponenter end de ikke HPV-vaccine-ramte.