Ergoterapeuter til regeringen: Giv os ydernummer

DEBAT: Hvis kvaliteten af genoptræning skal forbedres, skal læger kunne henvise direkte til en ergoterapeut, skriver Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen.

Af Tina Nør Langager
Formand for Ergoterapeutforeningen

Regeringen lægger i sin sundhedsreform op til at udvide patientrettighederne til også at gælde for de privatpraktiserende speciallæger, så patienterne også her kan få en hurtig udredning og behandling som på sygehusene.

Det er en ganske fornuftig idé, men tanken skal tænkes helt til ende.

For regeringen tager ikke genoptræningen med i overvejelserne. For de fleste behandlinger gælder det, at de kræver efterbehandling og genoptræning.

Hos de privatpraktiserende speciallæger er der imidlertid en stor udfordring i forhold til den ergoterapeutiske genoptræning.

Godt for den enkelte og samfundet
Som det er i dag, kan den privatpraktiserende speciallæge eller egen læge ikke henvise patienter til genoptræning hos en ergoterapeut med offentligt tilskud, som man kan til en fysioterapeut eller en psykolog.

Det rammer alle de patienter, der har behov for ergoterapi. Lad mig give et eksempel på problemet.

Mette Winther Nielsen fik en skade i sin hånd. Hun blev opereret på sygehuset, men efterfølgende udskrevet med blot en håndfuld smertestillende piller.

Hun kontaktede derfor sin egen læge, men han kunne ikke henvise til ergoterapeutisk genoptræning. Resultatet blev, at hun brugte et år på selv at finde rundt i sundhedssystemet, før hun endte med at få den nødvendige genoptræning.

Med en hurtigere genoptræning var hun blevet i stand til at klare sine hverdagsaktiviteter og sit arbejde langt tidligere. Det ville have været godt både for hende og for samfundet.

Står i kontrast til regeringens mål
Sundhedsudspillet lægger op til, at speciallægerne skal løse flere opgaver lokalt.

Men det var desværre ikke blevet bedre, hvis Mette Winther Nielsen var blevet opereret af en privatpraktiserende speciallæge i egen praksis.

Selvom operationen var gået godt, så kunne han ikke henvise til ergoterapeutisk genoptræning.

Resultatet er, at de privatpraktiserende læger i dag henviser patienterne til operation på sygehusene i stedet for at operere dem selv.

Det står i kontrast til det mål, som regeringen har i forhold til, at flere opgaver kan varetages af de privatpraktiserende speciallæger.

Bør diskuteres i regeringsudvalget
Hvis regeringens intention er, at patienten skal i centrum, er det nødvendigt, at de privatpraktiserende speciallæger og de praktiserende læger får mulighed for også at henvise direkte til ergoterapi, og at ergoterapeuter får et ydernummer, ligesom fysioterapeuter, tandplejere, kiropraktorer og psykologer har det.

De aktuelle problemer med henvisninger til genoptræning kan passende tages med i det regeringsudvalg, som skal se på, hvordan patientrettighederne kan udformes på speciallægeområdet.

Forrige artikel Offentlige ledere: Nej tak til detailstyring Offentlige ledere: Nej tak til detailstyring Næste artikel DA: Stressede danskere kan sagtens føle sig sunde DA: Stressede danskere kan sagtens føle sig sunde