EU føjer nye kemikalier til listen over kræftfremkaldende stoffer

NY AFTALE: Fem ekstra stoffer blev tirsdag føjet til EU's liste over kræftfremkaldende stoffer i arbejdsmiljøet. I alt 27 kemikalier er nu medtaget i direktivet.

Tirsdag tog EU endnu et vigtigt skridt i kampen for at beskytte lønmodtagere mod kræftfremkaldende stoffer i arbejdsmiljøet.

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen indgik således en aftale om at føje yderligere fem stoffer til listen over anerkendte kræftfremkaldende kemikalier på arbejdspladsen.

Bekæmpelsen af arbejdsrelateret kræft er en del af den sociale søjle, og med de nye tilføjelser indeholder direktivet nu i alt 27 forskellige kræftfremkaldende stoffer og mutagener.

Login