Farmakonomer: Lad os tage medicinsamtalen, så lægerne aflastes

DEBAT: Bureaukrati og forældede faggrænser står i vejen for, at tilbuddet om medicinsamtaler på apotekerne bliver en succes, mener Farmakonomforeningen.

Af Christina Durinck
Formand, Farmakonomforeningen

I udspillet til sundhedsreformen har regeringen et mål om at udnytte de eksisterende sundhedsfaglige kompetencer bedre.

Det voksende antal ældre, kronikere og multisyge presser sundhedsvæsenet nu og i fremtiden.

En del af trykket kan tages ved at uddanne mere sundhedspersonale. Men den løsning kan ikke stå alene.

Vi er nødt til også at se på, om større faglig frihed og bedre opgavefordeling kan tage noget af presset.

Her vil det være oplagt at zoome ind på det kæmpe potentiale, der er inden for apotekssektoren, hvor danskerne kommer direkte ind fra gaden og møder det danske sundhedsvæsen.

Her kan flere fagligheder med fordel bringes i spil. Tag medicinsamtaler som eksempel.

Få medicinsamtaler trods mange kronikere
Medicinsamtaler er et tilbud til patienter, der inden for seks måneder er blevet diagnosticeret med en kronisk sygdom, der kræver medicinsk behandling.

Samtalerne er rådgivning til patienten om, hvordan vedkommende tager sin medicin korrekt og undgår bivirkninger.

Problemer tages i opløbet, så den enkelte undgår komplikationer og er tryg ved sin nye medicin.

Intentionerne med at indføre den sundhedsydelse på landets apoteker var gode. Virkeligheden er bare, at der ikke bliver udført særlig mange medicinsamtaler på apotekerne.

I 2017 blev der afholdt 9.800 medicinsamtaler på landsplan. Det svarer til sølle 21 samtaler for hver apoteksenhed.

Tallet var lidt højere i 2018, men det overordnede resultat var det samme: Det nye tilbud om medicintaler er ikke slået igennem.

Farmakonomer må ikke udføre samtalerne
En væsentlig årsag til det er, at vi som samfund ikke udnytter kompetencerne optimalt i apotekssektoren.

Medicinsamtaler må kun udføres af farmaceuter, der efterhånden er en forsvindende lille faggruppe på landets apoteker.

Farmakonomer, der udgør otte af ti af det sundhedsfaglige personale på apotekerne, må derimod ikke udføre samtalerne.

Ikke fordi de ikke har kompetencerne til det. For farmakonomer, der er ansat på sygehusapotek eller i lægepraksis, foretager tilsvarende samtaler uden problemer.

Ligesom at indholdet i medicinsamtalerne svarer til den faglige rådgivning, som farmakonomer giver danskerne, når de kommer ind på apoteket fra gaden og møder farmakonomerne bag skranken.

Men ikke nok med det.

To af tre apoteksenheder er ifølge Danmarks Apotekerforening udelukkende bemandet af farmakonomer. Det betyder, at man som patient slet ikke kan få en medicinsamtale dér.

Tænk farmakonomer ind
Det er i den grad positivt, at flere sundhedsopgaver udbydes tættere på borgeren på landets apoteker.

Det skaber nærhed for borgeren og kan bidrage til at aflaste andre pressede personalegrupper.

Der er ingen grund til, at landets travle praktiserende læger skal bruge tid på at foretage medicinsamtaler, hvis det kan ordnes på det lokale apotek.

Men hvad hjælper det, hvis bureaukrati og forældede faggrænser står i vejen for, at sundhedstilbuddene rent faktisk realiseres og bliver en succes?

Lige nu er der 2.500 farmakonomer på landets apoteker med en solid faglig viden om medicin, der tilmed ønsker at gøre en forskel for landets kronikere og de godt en million danskere, der bruger mere end fem lægemidler dagligt.

I en tid, hvor vi mangler sundhedspersonale, virker det tosset, at vi ikke bruger kompetencerne klogere og bedre.

Ikke mindst i forhold til alle de kronikere, der har behov for rådgivning om deres medicin fremadrettet.

Forrige artikel DF og ME Foreningen: ME-patienter skal anerkendes som i vores nabolande DF og ME Foreningen: ME-patienter skal anerkendes som i vores nabolande Næste artikel Sygeplejerådet og Ældre Sagen: Bagdøren til brugerbetaling står pivåben Sygeplejerådet og Ældre Sagen: Bagdøren til brugerbetaling står pivåben