Finanslov giver flest penge til det nære sundhedsvæsen

FINANSLOV: Med regeringens og Dansk Folkepartis finanslovsaftale afsættes der to milliarder til sundhedsvæsenet over de kommende fire år. Størstedelen går til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, mens der også blev penge til en nordjysk akuthelikopter.

Det er det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, der i år løber med størstedelen af de penge, som der er sat af på sundhedsområdet i finansloven.

Med finanslovsaftalen, som blev indgået fredag aften mellem regeringen og Dansk Folkeparti, prioriteres der de kommende fire år i alt to milliarder kroner til sundhedstiltag.

Ud af de penge går 845 millioner til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, som regeringen vil fremlægge et udspil om i begyndelsen af næste år. 

Login