Finanslovsforhandlinger fortsætter: Her er støttepartiernes krav på sundhedsområdet

FINANSLOV 2020: Hvor vil regeringen blive presset på sundhedsområdet? Vi bringer et overblik over de røde støttepartiers prioriteringer.

Regeringen vil sætte velfærd først.

Det var hovedbudskabet, da finansminister Nicolai Wammen (S) i sidste uge præsenterede regeringens bud på næste års finanslov. Udspillet giver samlet set et pænt løft af sundhedsområdet, men de fleste af pengene er allerede handlet af i økonomiaftalen med Danske Regioner.

Tilbage står forslaget om ekstra sygeplejersker – finansieret med 300 millioner kroner næste år og 600 millioner året efter. Derudover har regeringen foreslået en plan mod rygning, som skal forhandles parallelt med finansloven, men kædes sammen med forslaget om en afgiftsstigning på tobak, der indgår i finanslovsforhandlingerne. Endelig afsætter regeringen 60 millioner kroner til gratis tandpleje til samfundets mest socialt udsatte borgere

Efter de indledende sættemøder mandag og tirsdag meddelte regeringen, at Wammen forhandler videre med de tre røde støttepartier. Men hvor vil de presse regeringen på sundhedsområdet?

Vi bringer et overblik over kravene fra Enhedslisten, SF og Radikale:

Psykiatri 
Enhedslisten har som et af partiets hovedkrav, at psykiatrien skal tilføres en ekstra milliard kroner. Konkret lægger partiet i et udspil op til blandt andet at bruge 340 millioner kroner ekstra på bedre personalenormeringer på de psykiatriske afdelinger, mens andre 250 millioner skal gå til ekstra sengepladser.

SF vil også have psykiatrien ind i finanslovsforhandlingerne, men har endnu ikke stillet krav om et bestemt beløb. 

Radikale har ikke psykiatrien på dagsordenen ved finanslovsforhandlingerne. Det skyldes, at partiet først vil forhandle rammerne for psykiatrien som et led i den tiårshandleplan, regeringen vil indkalde til forhandlinger om i 2020. 

Gratis psykologhjælp
SF og Enhedslisten vil lempe reglerne for adgang til gratis psykologhjælp for unge, så der ikke længere stilles krav om lægehenvisning eller særlige diagnoser. 

I dag fungerer ordningen med gratis psykologhjælp sådan, at unge mellem 18 og 21 år med en henvisning fra egen læge med diagnosen ’lettere til moderat angst eller depression’ kan få gratis psykologhjælp.

De Radikale ønsker også en udvidelse af den eksisterende ordning for gratis psykologhjælp, så den også dækker 22-24-årige, og selvskade giver adgang. Partiet vil dermed stadig have en form for visitering. 

Styrket PPR
Radikale vil afsætte 220 millioner kroner til at styrke PPR over hele landet. Midlerne skal fordeles til kommunerne efter drøftelse med KL og med inddragelse af erfaringerne fra tidligere og igangværende initiativer på området i satspuljeregi.

Afskaffelse af tolkegebyr
Radikale foreslår som en del af partiets finanslovsudspil at afsætte 2 millioner kroner til at afskaffe tolkegebyret i sundhedsvæsenet. Også Enhedslisten og SF har meldt ud, at de ønsker en afskaffelse af tolkegebyret.

Tobaksafgift
Regeringen har spillet ud med et forslag til en forhøjelse af tobaksafgiften, der får sundhedsaktørerne op i det røde felt. En prisstigning på cirka 10 kroner for en pakke cigaretter har nemlig næsten ingen forebyggende effekt, men giver et godt provenu i statskassen.

Alle regeringens støttepartier har krævet, at prisen skal op på minimum 60 kroner. 

Afgift på væsker til e-cigaretter 
Ud over at hæve tobaksafgiften ønsker Radikale at lægge afgift på væsker til e-cigaretter for at forebygge afhængighed hos især børn og unge. Afgiften forventes at give et provenu på 20 millioner kroner.

HPV-vaccination
Med finansloven for 2019 blev der afsat midler til, at drenge, der fyldte 12 år efter 1. juli 2019, blev tilbudt gratis HPV-vaccination som en del af det danske børnevaccinationsprogram.

Dette tilbud vil Radikale udvide. I partiets finanslovsudspil afsætter de derfor 36 millioner kroner til et catch up-program for HPV-vaccination af drenge. De afsatte midler rækker til at vaccinere halvanden årgang mere mod HPV-relaterede kræftformer. 

Hospice
Radikale vil prioritere hospices. Derfor afsætter partiet 5 millioner kroner til at afdække muligheden for omlægning af midler fra sundhed- og plejesektoren til lokale hospices rundtomkring i landet. Arbejdet tænkes at foregå i et tæt samarbejde med kommuner, regioner og i OPP-projekter. 

Livslinien
Livslinien, der er en telefonrådgivning til selvmordstruede, står til at miste en bevilling, som tidligere blev givet via satspuljen. Det vil betyde, at rådgivningen ikke kan holde åbent i nattetimerne. Radikale vil afsætte 2 millioner kroner til at sikre natteåbningen.

Det Nationale Sorgcenter
Radikale vil afsætte 5 millioner kroner til Det Nationale Sorgcenter. 

Forrige artikel Vismænd vil tillade større underskud på de offentlige budgetter Vismænd vil tillade større underskud på de offentlige budgetter Næste artikel Peder Holk Nielsen stopper i Novozymes Peder Holk Nielsen stopper i Novozymes