Debat

Foreningen af Speciallæger: Der er mulighed for at forkorte ventelisterne

DEBAT: Ventetiderne til de audiologiske afdelinger kan reduceres markant, hvis man flytter behandlingen af borgere med almindeligt høretab ud til de praktiserende ørelæger. Det skriver Kirsten Ilkær, formand for Foreningen af Speciallæger.

Henrik Axel Lynge Buchter
GDPRDeleted
Vis mereIcon / Direction / Dropdown
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Kirsten Ilkjær
Formand for Foreningen af Speciallæger

Høreforeningens landsformand, Majbritt Garbul Tobberup, skriver 4. maj, at høretab ikke behandles på linje med en lang række andre lidelser. Og det på trods af, at høretab kan have endog særdeles alvorlige følger, eksempelvis depression og øget risiko for demens.

Jeg er helt enig i Høreforeningens beskrivelse. Det er trist og i alle henseender uheldigt, at der i dag er et års ventetid eller mere på at få udleveret høreapparat fra en række af landets sygehusafdelinger.

Det er især et problem for de borgere, der kun kan behandles på sygehusenes audiologiske afdelinger, fordi de lider af en særlig form for høretab. Disse borgere har ikke den valgmulighed at gå til en privat høreklinik. Heller ikke selv om de er indstillet på at betale den ret store egenbetaling, som Høreforeningen peger på.

Fakta
Deltag i debatten!
Skriv til debat@altinget.dk

De er tvunget til at vente, indtil der bliver tid på sygehuset. 

Men der er en vej at gå. Ventetiderne til de audiologiske afdelinger kan reduceres markant, hvis man flytter behandlingen af borgere med almindeligt høretab ud til de praktiserende ørelæger.

Så hvis regionerne er parate, kan ørelægerne levere et billigt, samfundsøkonomisk og effektivt bidrag til at forkorte ventelisterne. 

Kirsten Ilkjær, formand for Foreningen af Speciallæger

Og den løsning behøver hverken at være dyr for borgerne eller for samfundet. De praktiserende ørelæger har i Region Hovedstaden vist, at de kan løse opgaven og stå for udleveringen af høreapparater, vel at mærke uden egenbetaling fra borgeren og uden, at det fører til øgede udgifter for samfundet.

FAPS kan finde en løsning
Danske Regioner erkender, at der er et problem med de lange ventetider, og derfor synes jeg, at det er oplagt, at vi i Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS) sætter os sammen med regionerne og finder en model, så vi kan udbrede modellen fra hovedstaden til resten af landet.

De praktiserende ørelæger vil også gerne medvirke til at gøre området mere overskueligt for borgerne og sikre ensartet vejledning landet over. De har den faglige ekspertise på området, og de kan som de eneste vurdere, om et høreapparat er den bedste løsning, eller om der ligger andre sygdomme til grund for høretabet, som kræver en anden behandling.

Det er vigtigt at huske, at høretab i særlige tilfælde kan skyldes andre, potentielt farlige sygdomme i ørene.

Ørelægerne kan levere
De praktiserende ørelæger har også kendskab til nye behandlingsformer, som måske kan være en bedre mulighed. Og de kan behandle langt den største del af de mennesker, som i dag venter på et høreapparat, da det kun er ganske få, der skal vurderes på sygehuset.

Det vil være et væsentligt bidrag til den løsning, som Høreforeningen efterlyser. Samtidig vil det som nævnt have den fordel, at ventelisterne for de borgere, der har brug for særlig behandling på sygehusenes audiologiske klinikker, også kan nedbringes, når de praktiserende speciallæger varetager en større del af den samlede opgave. 

Så hvis regionerne er parate, kan ørelægerne levere et billigt, samfundsøkonomisk og effektivt bidrag til at forkorte ventelisterne. Det vil give større livskvalitet og gavne især ældre borgere, som bliver mere selvhjulpne, og samtidig kan vi give behandlingen tættere på borgerne end sygehusene.

Dokumentation

Temadebat: Hvad skal der ske på høreområdet?

Regeringen har evalueret høreapparatsområdet, efter at området undergik en stor reform i 2013.

Den evaluering viser, at der er alt for lang ventetid, hvis man skal have udleveret et høreapparat i det offentlige. Helt op til 122 uger. 

Altinget har på baggrund af evalueringen bedt en gruppe debattører pointere, hvad de mener, der er det største problem på området, samt hvad politikerne skal gøre for at rette op på problemerne.

Mød panelet her.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Kirsten Ilkjær

Formand, Foreningen af Praktiserende Speciallæger, næstformand, Lægeforeningen
speciallæge i psykiatri