Forsøg med britisk sundhedsmodel slog fejl

SAMMENHÆNG: Et storstilet fynsk forsøg på at indføre en britisk samarbejdsmodel mellem praktiserende læger, sygehuse og kommuner har slået fejl, konkluderer ny KORA-rapport. Lægerne har for travlt til at kunne være tovholdere, vurderer hovedforfatteren bag undersøgelsen.

Mission not accomplished. Det er i realiteten den håndfaste konklusion fra en stribe KORA-eksperter, der har evalueret et stort anlagt sundhedsprojekt på Fyn. Her har man implementeret en britisk model for tættere samarbejde mellem Region Syddanmark, Odense Kommune og lokale alment praktiserende læger.

Men på flere områder tyder evalueringen på, at modellen, Integrated Care, som er en model udviklet i London, ikke uden videre kan overføres til Danmark.

Målet var, at patienterne fik en hurtigere og mere effektiv behandling på tværs af sygehuse, almen praksis og den kommunale sektor. Håbet var, at indsatsen samlet set var udgiftsneutral.   

Login