Fra fond til forsker: Novo støtter jagten på kur mod leversygdom og EU fremmer ligestilling

FONDE: Novo Nordisk har blandt andet spenderet på forskning i leversygdom og i kræftcellers svagheder. Syddansk Universitet har hentet 22 millioner i støtte fra EU til universitetets Gender Equality Team.

Novo Nordisk Fonden har støttet alsidige forskningsprojekter. Gruppeleder ved Center for Kræftforskning under Kræftens Bekæmpelse, Jesper Nylandsted, har modtaget 15 millioner kroner. Han forsker i, hvordan kræftceller vedligeholder deres cellemembran, der for cellerne er en slags hud og er livsvigtig. Det er viden, som både kan hjælpe med at slå kræftceller ihjel og hjælpe patienter, der lider af degenerative lidelser såsom Alzheimers og muskelsvind.

Kresten Lindorff-Larsen, professor ved Biologisk Institut hos Københavns Universitet, har modtaget 60 millioner kroner fra Novo Nordisk Fondens Challenge Programme. Han forsker i, hvordan ændringer i vores DNA og proteiner kan ende med at gøre os syge, hvilket vil styrke evnen til at forudsige sygdom.

Også fra Challenge-programmet modtager professor Torben Heick Jensen ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet en bevilling på 60 millioner. Hans forskningsprojekt undersøger, hvad celler gør med det genetiske affald, der ikke bliver brugt i processen, hvor gener omsættes til proteiner.

Login