Fra fond til forsker: Støtte til forskning i smerter, nyresygdomme og museumsformidling

FONDE: Uddelingen af fondsmidler har ikke stået stille over sommeren. Altinget giver her et overblik over, hvordan blandt andre Novo Nordisk Fonden og Velux Fonden har fordelt forskningsstøtte.

Selvom det politiske Danmark har holdt sommerferie, har Fondsdanmark gennem sommerferien haft travlt med at uddele midler til forskning.

Vi starter ved Aarhus Universitet, hvor Novo Nordisk Fonden har bevilget universitetets professor Robert Fenton 15 millioner kroner til et fireårigt projekt, der skal undersøge kroniske nyresygdomme gennem et samarbejde mellem to forskere, en kliniker og en grundvidenskabelig forsker.

Formålet er at skabe bedre forståelse for de mekanismer, der ligger bag nyresygdomme, ligesom håbet er, at samarbejdet kan munde ud i en bedre forebyggelse af kronisk nyresygdom.

Login