Fysioterapeuter: For få får genoptræning

DEBAT: Alt for mange patienter udskrives uden genoptræningsplaner, skriver fysioterapeuternes formand Tina Lambrecht. Det er skidt for patienterne og giver flere udgifter i sundhedsvæsenet, når vi kun gør arbejdet halvt.

Af Tina Lambrecht
Formand for Danske Fysioterapeuter

I byggeriet ville det nok overraske, hvis man erklærede et hus uden vinduer og døre for færdigt. Ikke desto mindre sker det ofte i sundhedssektoren. Vi udskriver dagligt patienter uden genoptræningsplan, selvom de burde have haft en.

I forrige uge var Leukæmipatienterne i fokus, fordi en undersøgelse viste, at de ikke får den nødvendige genoptræning. I sidste uge kom så nyheden om, at tal fra den Landsdækkende Database for Geriatri viser, at kun halvdelen af de omfattede patienter får en genoptræningsplan.

Sidste år viste en større undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse, at kun halvdelen af de kræftpatienter, der har brug for det, får en genoptræningsplan. Tilsvarende undersøgelser for nogle hjertesygdomme har vist samme resultat.

Store konsekvenser
Der findes ikke samlede tal for problemets omfang, når det gælder alle patientgrupper, men jeg har endnu til gode at se en undersøgelse, der viser, at der bliver lavet genoptræningsplaner nok.

Det har store konsekvenser.

For patienter, der ikke får den nødvendige hjælp, betyder det en kraftigt øget risiko for et lavere funktionsniveau med alle de konsekvenser, det har for sundhed og livskvalitet. For kommunerne betyder det øgede udgifter, når borgere ikke længere kan klare sig selv. Også det regionale sundhedsvæsen mærker konsekvensen, fordi manglende genoptræning øger risikoen for genindlæggelser.

Der er altså gode grunde både økonomisk og menneskeligt at sætte ind.

Flere, men ikke nok
Retfærdigvis skal det siges, at antallet af genoptræningsplaner er vokset kraftigt siden kommunalreformen. Desværre kan vi se, at væksten er taget gevaldigt af. Fra 2012 til 2013 steg antallet af genoptræningsplaner over 8 %. Fra 2013 til 2014 steg det kun med 2 %.

Med en vækst på 2 % årligt vil der gå meget lang tid, før problemet med manglende genoptræningsplaner er løst. Specielt fordi antallet af behandlinger også vil vokse de kommende år.

Ifølge Sundhedsloven er det et lægeligt ansvar, at der bliver skrevet genoptræningsplaner. Nogle steder har lægerne dog valgt at overdrage opgaven til fysioterapeuter. Det burde man overveje mange flere steder.

Læger har af gode grunde fokus på mange andre ting end genoptræning under en indlæggelse. Ikke mindst på, at den behandling, der foregår på sygehuset, opnår den ønskede effekt.

Ud over mere fokus på genoptræning vil det også give en anden fordel at flytte ansvaret til andre faggrupper – nemlig bedre sammenhæng. Det er terapeuter og ikke læger, der ude i kommunerne står for genoptræningen af de udskrevne patienter.

Sundhedsfagligt ansvar
Mens sygehusene allerede nu kan gøre meget ved organiseringen, så vil det også være oplagt at modernisere opgavefordelingen i Sundhedsloven, så genoptræningsplaner bliver et sundhedsfagligt i stedet for kun et lægeligt ansvar.

Vi er kommet rigtig langt på genoptræningsområdet. Men der er lang vej igen, før alle patienter får det nødvendige funktionsløft efter indlæggelse. Det er uholdbart, for genoptræning er en afgørende del af behandlingen.

Vi kan hverken være bekendt over for patienterne eller over for samfundsøkonomien at bygge halve huse.

Forrige artikel PLO: Vi vil ikke indskrænke deling af sundhedsdata PLO: Vi vil ikke indskrænke deling af sundhedsdata Næste artikel Medicobranchen: Undgå telemedicinske flaskehalse Medicobranchen: Undgå telemedicinske flaskehalse
Kåre Mølbak er Mette Frederiksens corona-spåmand

Kåre Mølbak er Mette Frederiksens corona-spåmand

PORTRÆT: Imens Søren Brostrøm er blevet en folkehelt, har Statens Serum Instituts faglige direktør Kåre Mølbak stort set undgået rampelyset. Det på trods af, at han er en af regeringens centrale rådgivere, og ham, der i sidste ende er ansvarlig for de data, Mette Frederiksen handler på.