Handicap Forbund: Sæt gang i HPV-vaccinedebatten

DEBAT: Det er bekymrende, at Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse tilsyneladende overser kritiske røster i HPV-vaccinedebatten og i stedet retter skylden mod unge og deres familier, mener landsformand Susanne Olsen og direktør Jens Bouet.

Af Susanne Olsen og Jens Bouet
Landsformand og direktør i Dansk Handicap Forbund

Hvor er det dog tragisk at konstatere, at selv de personer, der burde være allermest interesserede i tilliden til HPV-vaccinen på ny skaber usikkerhed gennem udtalelser uden videnskabelig dokumentation. Det er netop, hvad direktøren for Kræftens Bekæmpelse og direktøren for Sundhedsstyrelsen gør i denne tid.

Pas på med HPV-vaccinen
I Dansk Handicap Forbund opfordrer vi derfor de unge og deres forældre til at passe på, når de lader sig selv eller deres børn HPV-vaccinere. For er de unge blandt de 2-3 procent af de vaccinerede, der oplever, at de får bivirkninger, har vores sundhedssystem p.t. ingen hjælp at tilbyde. Der er hverken defineret et afklaringsforløb eller et behandlingsforløb, og derfor er der heller ikke udsigt til nogen form for diagnosticering.

En særlig advarsel skal lyde til sportsfolk, der træner meget. Foreløbige undersøgelser og lægelige udsagn indikerer, at man muligvis her har en særlig udsat gruppe med forøget risiko for bivirkninger.

Ikke kun et dansk fænomen
WHO har gennem en årrække konstateret et sammenfald i bivirkninger og symptomer i de lande, hvor HPV-vaccinationer foretages.

Der er utrolig stort fokus på HPV-vaccinebivirkninger i andre lande:

I Japan anbefaler man ikke længere vaccinen som en del af det nationale vaccinationsprogram, i Spanien har de bivirkningsramte lagt sag an imod sundhedsmyndighederne for at indføre den. I Indien er der sagsanlæg, da flere piger formodes døde efter vaccination, og i Frankrig har mere end 1.200 læger og gynækologer skrevet under på, at de ikke vil tilbyde vaccinen, da de vurderer ulemperne større end fordelene.

Der findes desuden eksempler på lande, hvor man påbegynder udbetaling af erstatning til HPV-vaccinens ofre.

Der er i Danmark de seneste seks år arbejdet intenst på Synkopecentret på Frederiksberg Hospital med at kortlægge de observationer af symptomer, som de bivirkningsramte piger og kvinder oplever. Det er på baggrund af disse observationer, at lægefagkundskaben efterfølgende skal formulere teorier om årsager, evidens og behandlingsmuligheder.

Observationerne peger i mange forskellige retninger, da pigernes og kvindernes oplyste symptomer er komplekse og ikke kun peger i en enkelt retning.

Industrien sætter dagsordenen
Desværre er der så store penge i medicinalindustrien – og i vaccineindustrien i særdeleshed - at lande kan føle sig truede på fremtidige forskningsmidler eller frygte sagsanlæg fra medicinalproducenter, hvis de anfægter industriens produkter.

Samtidig sikrer medicinalproducenterne en vis form for loyalitet gennem aflønning af læger i forbindelse med kliniske studier, invitationer til faglige konferencer og møder, pladser i advisory boards, tildeling af forskningsbevillinger etc.

Så selvom de enkelte læger observerer piger og kvinder med komplekse symptomer – symptombilleder man ikke tidligere har set i så stort et omfang - så oplever vi, at læger internt trues til tavshed af andre læger og til ikke at indberette deres observationer, hvis de har deres karriere foran sig.

Et helt igennem sygt system, der slet ikke bør kunne accepteres her til lands, men som nu kommer frem i lyset takket være læger, der tør at prioritere lægeløfte frem for karriere.

En løsning, hvor alle klarer frisag
Noget tyder desværre på, at kun en enkelt retning på observationerne kan accepteres af Sundhedsstyrelsen. Det er tilfældigvis den retning, hvor vaccineproducenten MSD, Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og hele det danske sundhedssystem går fri.

Retningen er det, der i den lægefaglige verden kaldes funktionelle lidelser. Altså lidelser der udspringer af pigernes egen psyke, og som en psykolog og/eller psykiater mener at kunne udrede og behandle.

Det er derfor også påfaldende, at Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm (for få år siden aflønnet af HPV-vaccinens producent MSD – både som investigator og foredragsholder), har valgt at udelukke de læger, der har påpeget, at der er observationer, der bør undersøges nærmere fra den arbejdsgruppe, der skal beskrive de kliniske retningslinjer for fremtidens udredning af piger, drenge og kvinder med HPV-vaccinebivirkninger.

Det er selvsamme Søren Brostrøm, der for nylig har frikendt HPV-vaccinen for bivirkninger, og det er ifølge flere læger tilsyneladende sket uden offentligt kendt videnskabeligt grundlag.

Også Kræftens Bekæmpelses direktør, Leif Vestergaard Petersen, drager konklusioner ude af kontekst, mener flere læger, der dog undsiger direktøren, fordi han ikke selv er læge. Kræftens Bekæmpelse har endda tidligere været ude at sige ”hvor der er virkning, er der også bivirkning” – sådan er det med alle vacciner.

Syge kvinder tages som gidsler
Det er stærkt bekymrende, at man i den grad tager en stor gruppe syge piger og kvinder som gidsler i en intern kamp om at "vaske hænder". Det er stærkt bekymrende, at læger kan trues til ikke at indberette bivirkninger, at læger, der ser andet end funktionelle lidelser, kan trues til at tie stille, og at vores øverste sundhedsmyndighed tilsyneladende tilsidesætter de mange lægefaglige observationer, der afviger Sundhedsstyrelsens "lette vej ud af problemstillingen".

Derfor råber Dansk Handicap Forbund vagt i gevær.

For hvis man er i den gruppe, der får bivirkninger af HPV-vaccinen, så er det ifølge Sundhedsstyrelsen den unge og familien selv, den er gal med; ikke vaccinen. I Dansk Handicap Forbund møder vi familierne, og de er hverken hysteriske eller psykisk ustabile.

Forrige artikel Medicobranchen: Undgå telemedicinske flaskehalse Medicobranchen: Undgå telemedicinske flaskehalse Næste artikel Hjernesagen: Retssikkerheden er alarmerende dårlig Hjernesagen: Retssikkerheden er alarmerende dårlig