Her går de sundhedspolitiske skillelinjer

IDEOLOGI: Spørgsmålet om hvor meget det offentlige skal bruge privathospitaler og regionernes fremtid, er blandt de største forskelle mellem rød og blå blok i sundhedspolitikken. Læs Altingets gennemgang og Kora-professors vurdering af skillelinjerne.

Blå blok vil sende flere danskere på privathospital, og regionerne står til nedlæggelse. Det er de to mest markante forskelle i sundhedspolitikken mellem rød og blå blok. Netop sundhedspolitiken er interessant at se nærmere på i valgkampen. Det er et af de dyreste velfærdsområder, og sundhedvæsnet er vigtigt for danskerne.

Inden for en uge har to meningsmålinger indikeret, at sundhedsområdet et det område, som flest vælgere har som politisk topprioritet.

Senest har Nordstat for Altinget lavet en meningsmåling, som har vist, at 40 procent har sundhed blandt de tre politikområder, der er vigtigst for stemmeafgivningen ved folketingsvalget. Derefter kommer udlændingeområdet med 33 procent.

Login