Heunicke om prioriteringen af værnemidler: Min styrelse handlede klogt og rigtigt

VÆRNEMIDLER: Lægemiddelstyrelsen handlede klogt og rigtigt, da man i marts valgte at levere de knappe værnemidler fortrinsvist til regionerne. Sådan lød sundhedsministerens svar på et samråd, hvor ministeren blev kritiseret for at nedprioritere de ældre.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) er tilfreds med Lægemiddelstyrelsens ageren, da der tilbage i marts opstod tvivl om kapaciteten af værnemidler.

Meldingen fra styrelsen var dengang, at man fortrinsvist ville levere værnemidler til regionerne og deres sygehuse, som så derefter skulle have ansvaret for at fordele midlerne ud til kommunerne, alt efter hvor kritisk situationen var i den enkelte kommune.

”Var det klogt? Ja! Min styrelse handlede klogt og rigtigt,” sagde Heunicke på et samråd tirsdag.

Login