Hjerteforeningen om nyt udspil: Det er frustrerende, at Folketingets berøringsangst blokerer for forebyggelse

DEBAT: Hjerteforeningen og Danske Regioner lancerer et udspil om hjertesundhed. Vi skal sætte ind, allerede inden hjertesygdommen rammer, skriver direktør Anne Kaltoft.

Af Anne Kaltoft
Direktør, Hjerteforeningen

I dag holder regionerne generalforsamling, og derfor præsenterer Hjerteforeningen og Danske Regioner det fælles udspil '20 slag for hjerterne – vores vision for bedre hjertesundhed'.

Der en brug for den indsats, for hvert år bliver 55.000 danskere ramt af hjerte-kar-sygdom, og inden for kun ganske få år vil der være en halv million hjertepatienter i Danmark.

Den udvikling skal stoppes, og det sker kun, hvis vi sætter ind, allerede inden hjertesygdommen rammer.

Derfor skal forebyggelse sættes øverst på den sundhedspolitiske dagsorden, som Danske Regioner nu har gjort ved at gå forrest i indsatsen mod rygning.

Folketinget ramt af berøringsangst
Prisen på en pakke cigaretter skal sættes op til 80 kroner, og allerede i 2020 vil regionerne være røgfri arbejdspladser.

Et stort og nødvendigt skridt i kampen mod hjertesygdom, hvor hvert fjerde hjertetilfælde kan relateres til rygning.

Hjerteforeningen har i over ti år arbejdet for højere afgifter og restriktioner på rygning. Derfor er det også frustrerende at være vidne til den berøringsangst, der har ramt Folketinget.

De sidder med de afgørende muligheder uden at handle

Men der skal handles. Nu.

Hjerterum i hele landet
Hjertesygdom betyder for rigtig mange patienter, at de skal gå til livslang behandling, opfølgning og kontrol.

Det er et stort indgreb i livet – og i hverdagen. Vi skal med udspillet sammen sikre, at et liv med hjertesygdom kan blive et godt liv med nære og trygge tilbud skræddersyet den enkeltes behov

Derfor vil regionerne etablere hjerterum i hele landet, så opfølgende kontroller og undersøgelser kan ske tæt på hjemmet og ikke behøver at betyde dagsrejser for at få den høje faglige kvalitet i behandlingen, som vi i Danmark kan være så stolte af.

For Hjerteforeningen er kvalitet afgørende. Hjerterummene skal sikre, at behandling i verdensklasse kan foregå tæt på patienten.   

Brug for flere hænder
Flere patienter kræver flere hænder. Sygehuse uden for storbyerne har svært ved at rekruttere hjertelæger, og derfor er der behov for at tænke nyt.

Der skal udbredes delestillinger, frivillige udvekslingsophold og jobrotation på tværs af hjerteafdelinger.

Ressourcerne skal fordeles mere ligeligt for at sikre ensartet behandling og lige vilkår, uanset hvor man er hjertepatient.

Vi vil arbejde for, at der uddannes flere hjertelæger, og at hjertepatienter hjælpes i sektorovergangene ved at udbrede brobyggersygeplejersker blandt andet i delestillinger mellem hjerteafdelinger og kommunale rehabiliteringstilbud. 

Det handler om at sikre hjertepatienter et langt og godt liv med hjertesygdom.

Vi glæder os over, at vi med dette fælles udspil med Danske Regioner er godt i gang. 

Forrige artikel FOA-formand: Sygeplejersker skubber sosu'er ud af hospitalerne FOA-formand: Sygeplejersker skubber sosu'er ud af hospitalerne Næste artikel KL: Funktionsevne skal drive rehabilitering – ikke diagnose KL: Funktionsevne skal drive rehabilitering – ikke diagnose
Enhedslisten presser på: Regeringen skal spille ud med plan for unges druk inden jul

Enhedslisten presser på: Regeringen skal spille ud med plan for unges druk inden jul

ALKOHOL: Hvis Magnus Heunicke (S) ikke kommer med et udspil om unge og alkohol inden nytår, vil Enhedslisten forsøge at tvinge ham ud af busken, siger Peder Hvelplund (EL). To af regeringens støttepartier vil hæve aldersgrænsen for køb af alkohol til 18 år. Konservative er splittede på spørgsmålet, fremgik det af en paneldebat tirsdag.