Styregruppe: Strukturelle barrierer i fælles patientforløb bliver brudt ned

REPLIK: Begrænsningerne i det fælles patientforløb mellem hospital og kommuner er blevet belyst. Men forløbet rummer også løsninger, som kan skabes i fællesskab, skriver styregruppe.

Af Christian Bartholdy, Hanne Skal og Mia Mygind Kirketerp
Centerchef for Sundhed og Voksne i Herlev Kommune, Fysio- og Ergoterapien på Herlev og Gentofte Hospital og Afdelingen for Hjerne og Nervesygdomme på Herlev og Gentofte Hospital på vegne af Styregruppen for tværsektorielt samarbejdsprojekt om patienter med stroke

I en nylig artikel skriver Altinget om barrierer, der bremser os i at skabe koordination og sammenhæng i patientforløb for strokepatienter.

Det sker på baggrund af en rapport om et toårigt projekt, som vi – kommuner og hospital – sammen har drevet. Og ja, der er udfordringer og strukturelle barrierer. Men vi er godt i gang med at bryde dem ned og finde løsninger i fællesskab.

Herlev og Gentofte Hospital, de ni kommuner i Planområde Midt (Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre) og praktiserende læger i området har et rigtig godt samarbejde om vores fælles patientforløb, og vi er optaget af at skabe gode, nære og sammenhængende sundhedstilbud til borgerne.

Drøftelser fører til konkrete aftaler
Ud over det konstruktive samarbejde i samordningsudvalget har vi i det forløbne år på tværs af sektorerne afholdt flere fælles koordinationsmøder kaldet helhedsledelsesforløb.

Her samles relevante ledere og medarbejdere fra kommuner, hospital, praktiserende læger og 1813 og drøfter udfordringer i et udvalgt patientforløb, for eksempel har vi drøftet patienten med abstinenser og faldpatienter.

Drøftelserne er hver gang afsluttet med konkrete aftaler om opfølgning, så vi rent faktisk i fællesskab rykker forløbene i den rigtige retning. For abstinensforløbet har det for eksempel betydet både konkrete aftaler og et tættere samarbejde med Psykiatrisk Center Ballerup til glæde for patienten.

Den 28. november afholdt vi et længe planlagt helhedsledelsesforløb om strokepatienter (patienter med hjerneblødning eller blodprop i hjernen). Vi var knap 50 nøglepersoner såsom læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og ledere, der i 12 timer arbejdede intensivt med forbedring af patientforløbet – fra patienten er hjemme og kalder 1813 eller 112 til tidlig diagnostik og til god overgang mellem hospital og kommune.

Klarere rammer og et fælles sprog
Vi har fokus på at sikre godt samarbejde og god rehabilitering for borgere med stroke. Resultaterne af det netop afsluttede toårige projekt om strokepatienters forløb på tværs af hospital og kommune har givet klarere rammer og aftaler i samarbejdet mellem hospital og de ni kommuner.

Vi har opnået et fælles sprog samt forståelse og ensartethed i sektorovergangene. Patientsikkerheden har været i højsædet, blandt andet ved forbedring af vejledninger ved fejlsynkning, spise- og drikkeproblematikker samt ved træning og lejring af borgeren.

Disse resultater er netop forudsætningerne for at kunne arbejde med forbedring af patientforløbene på tværs af sektorerne. Ambitionerne er store, og det står klart, at projektet bidrager væsentligt til vores fortsatte arbejde med optimering af patientforløbet.

I 2020 har vi planlagt flere helhedsledelsesforløb for i fællesskab at forbedre særligt udfordrende patientforløb, der som udgangspunkt involverer både kommunen, praktiserende læger, 1813 og hospitalet.

Forrige artikel Fagfolk: Bryggeriforeningen bygger påstande på tynd, bryggeribetalt videnskab Fagfolk: Bryggeriforeningen bygger påstande på tynd, bryggeribetalt videnskab Næste artikel Sundhedsstyrelsen: Få større fokus på tidlig opsporing af alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen: Få større fokus på tidlig opsporing af alkoholproblemer